XIII. ročník soutěže diplomových prací

V XIII. ročníku soutěže soutěžilo o ceny 26 studentů. Vyhlášení výsledků současně s prezentací prací a odbornou diskusí nad tématy proběhlo na Konferenci k Soutěži diplomových prací ve středu 25. listopadu 2015 v sále ZJMK.

 

Odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací, odborníků z praxe i z neziskového sektoru ocenila celkem 10 prací – vysoká kvalita prací vedla hodnotitele k udělení čtyř zvláštních cen. Autoři prací převzali ocenění z rukou radního JMK Ing. Jaroslava Parolka, zástupce Odboru životního prostředí JMK Ing. Jiřího Hájka a ředitelky Lipky Mgr. Hany Korvasové. Po prezentaci vítězných prací proběhly diskuze s odborníky z akademické sféry a hlavně z praxe. Studenti takto dostali zpětnou vazbu a impulzy k dalšímu rozvoji práce nad tématy.

 

V kategorii bakalářských prací byly uděleny dvě ceny:

1. Jakub Prágr (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Epigeická fauna v požářišti revíru Bzenec (LS Strážnice)

2. Petra Bilíková (MENDELU, Fakulta reg. rozvoje a mez. studií): Participace veřejnosti v procesu EIA

 

V kategorii diplomových prací byli oceněni:

1. Eva Horáková (VUT, Fakulta architektury): Ztracená místa uvnitř Brna

2. Lenka Tobková (VUT, Fakulta chemická): Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami

3. Radka Kučerová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Výběr starých stromů meruněk v obci Velké Pavlovice

3. Lucie Sovová (MU, Fakulta sociálních studií): Zahrádkářské kolonie jako příspěvek k alternativní produkci potravin?

 

Zvláštní cena Odboru životního prostředí JMK byla udělena Karlu Vaštíkovi (VUT, Stavební fakulta) za práci Studie proveditelnosti obnovy zaniklého jezera.

 

Zvláštní cenu Lipky obdržela Alena Klimešová (MU, Fakulta sociálních studií) za práci Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně - případová studie Kraví hora, Brno.


Komise hodnotitelů udělila cenu za mimořádný vědecký přínos Ondřeji Brózmanovi (MU, Přírodovědecká fakulta) za práci Epigenetické mechanismy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy.

 

Zvláštní cenu Ekologického institutu Veronica obdržela Michala Koňaříková (VUT, Fakulta architektury) za práci Vnější obytný prostor - revitalizace vnitrobloku.

 

Všechny přihlášené práce jsou shrnuty ve sborníku anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu Studenti pro Jihomoravský kraj 2015.

 

Blahopřejeme.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

 

Ligolink Lipka JMK

FOTOGALERIE

**