Téma „odpady“... může nás ještě překvapit?

Těm z nás, kteří se soustavně věnujeme environmentální osvětě a zaměřujeme se i na nakládání s odpady, by mohlo připadat, že v tomhle dávném tématu už nelze přijít s ničím novým. Naučili jsme sebe i své žáky a rodiny více či méně důsledně třídit odpad a snažíme se, aby jej vznikalo co nejméně. O to příjemnějším překvapením je nová kniha norského sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena Odpady s podtitulem Odpad ve světě netušených vedlejších účinků (DOPLNĚK, 2015).

 

Autor obdařený schopností zdatného vypravěče o nesnadných tématech se ve své publikaci věnuje pozoruhodným a mnohdy i značně neotřelým souvislostem neustále rostoucí lidské produkce odpadů a způsobům nakládání s nimi, včetně odpadů tělesných (sic!) a informačních. Současné zacházení s odpady přirovnává autor k zubní pastě v tubě s pevně uzavřeným víčkem: zmáčkneme ji, ale pasta se pouze přemístí z jedné strany tuby na druhou. Zajímavá jsou také autorova zamyšlení nad nepořádkem ve smyslu opakovaně citovaného úsloví „matter out of place“ („něco je jinde než má být“). Eriksen nás na spoustě výborných příkladů vybízí, abychom přemýšleli nad podivuhodnou skutečností: čím levnější je zboží, tím více odpadu společnost produkuje. Ale: čím dražší jsou služby, tím výhodnější je vyměnit za nové cokoliv, co nefunguje na 100 %. Z hlediska zachování únosného životního prostředí pro příští generace by bylo vhodnější opačné nastavení, které by mimo jiné mohlo přinést např. žádoucí renesanci opravárenství.

 

Knížka je neobyčejně čtivá, podobně jako předchozí výtečné Eriksenovy publikace vydané v češtině Tyranie okamžiku (2005) a Syndrom velkého vlka (2010). Nejen proto snadno odpustíme autorovi (či překladatelce) drobné nepřesnosti jako třeba ztotožnění krys a potkanů, jen místy zalitujeme, že knížka mohla být přehlednější – chybí jí nejen rejstřík, ale i přehled uspořádání kapitol. To však na jedinečnosti publikace nic neubírá, lze ji jen vřele doporučit!

 

Aleš Máchal (dopsáno 15/05/17 ve chvíli, kdy na krmítko za oknem přiletěl strakapoud)

 

 

**