Pozvání do krajiny plné nápadů

Etymologické vysvětlení původu slova nápadník je docela složité, a proč je takto označován muž, který se uchází o jistou ženu, není úplně zřejmé. Máme-li však na mysli tvořivé, nápadité lidi, kteří oceňují cizí a vymýšlejí své vlastní NÁPADY (tj. okamžité, náhlé myšlenky), pak sborník takových nápadů může být nazýván NÁPADNÍKEM, i když žádný ze slovníků spisovné češtiny tuhle možnost neuvádí.

 

 

Chaloupkami vydaná Krajina nápadů je nápadníkem v tom nejlepším výše popsaném slova smyslu. Jedná se o sborník, ve kterém se mísí osvědčené i zcela originální náměty pro vnímání a zkoumání krajiny i pobývání v ní. Patnáct spoluautorek a spoluautorů z Chaloupek a Lipky zde předkládá celkem 49 možností, jak dětem zajímavě a smysluplně přibližovat krajinou hrou, pozorováním, modelováním, mapováním, měřením, fotografováním a třeba i uvědomováním si vlastních pocitů či dokonce prostřednictvím bájných bytostí, za kterými si nejsnáz představíme skřítky a víly.

 

Editor Martin Kříž měl při výběru aktivit bezesporu šťastnou ruku, ale i pevnou vůli, s níž dokázal udržet všechny texty v úctyhodně stručné podobě. Většina z nich zabírá pouze jedinou stranu (sic!), což je uživatelsky nejen příjemné, ale i dostačující. Oprávněnou výjimkou co do rozsahu textu jsou pak mikrokurzy krajinomalby a fotografování krajiny včetně výstižných obrazových příloh. Příjemná a inspirující publikace je provázena neokázalými kresbami Klárky Křížové.

 

Bude jen dobře, najde-li si Krajina nápadů cestu do mnoha škol, skautských, pionýrských a podobných oddílů i kroužků, do středisek ekologické výchovy, ale i do rodin s dětmi. Tam všude má totiž hodně co nabídnout a může tak zdárně přispět k žádoucímu zvýšení vnímavosti a ohleduplnosti vůči našim i vzdálenějším krajinám.

 

Aleš Máchal

11. 09. 2017

**