Učitelé ze zapojených škol sdíleli své zkušenosti s Venkovním učením na semináři v Brně 20. září. Představili si navzájem, jakým způsobem postupovali při výuce se zapojením nové metodiky, inspirovali se a sdíleli také úskalí, na která narazili, a nápady, co (by) jim při využívání metodiky pomohlo. Přivezli s sebou výsledky prvních prací žáků a také kupu inspirativních fotografií. Odvezli si další materiály k metodice i akčnímu výzkumu, který metodiku v praxi ověřuje.

 

A co zaznívalo nejčastěji? Na dětech je vidět, že tráví málo času venku v přírodě. A k učení se venku je třeba je od mala systematicky vést.

Fotogalerie:


**