Co opomněli tvůrci filmu Earth – Den na zázračné planetě

Asi jste také viděli úžasný film Earth: desítky, ba stovky fascinujících záběrů zvířat, detailních i leteckých, mnohé z nich nesmírně dramatické, jiné zase poetické, prostě podívaná, kterou člověku může dopřát právě a jedině film díky jedinečným technickým vymoženostem současnosti (viz např. https://www.youtube.com/watch?v=ZbTbHNtYV_4). Když však přehlídka unikátních obrázků skončí, v divákově mysli vzápětí vyvstávají neodbytné otazníky. Jak je vůbec možné, že toto vizuálně dokonalé a právem oslňující dílo zcela pomíjí zhoršující se stav životního prostředí na Zemi?

 

Jak je možné, že při dojemných záběrech kojící pandy velké nepadne ani zmínka o vysokém stupni jejich ohrožení? Proč úžasný vhled do prostředí tropického deštného lesa neprovází alespoň poznámka o jejich neustálém a nenávratném úbytku? V méně zasvěceném divákovi tak může Earth vyvolat dojem, že s planetou je vlastně všechno v pořádku a nářky nad snižováním biodiverzity jsou jen planým pokřikováním neznalých aktivistů. Jenže s planetou všechno v pořádku není. O tom, že ničení Země pokračuje, bohužel není pochyb.

 

Nejnověji je v přímém rozporu s filmovou idylou zásadní výzva vědců zveřejněná v listopadu 2017, o které se u nás skoro neví. Toto provolání patnácti tisíc odborníků ze 184 zemí není alarmismem. Mělo by být naopak bráno s velikým respektem a hlubokou reflexí. Jenže se tak neděje a česká média o této důrazné výstraze pomlčela (s několika výjimkami včetně jednoho znevažujícího odsudku – např. na https://www.novinky.cz/zahranicni/454971-civilizace-musi-zasadne-zmenit-sve-chovani-niceni-planety-zesiluje-burcuji-vedci.html a http://www.osel.cz/9654-15-tisic-vedcu-varuje-lidstvo-ale-jejich-cisla-nesedi_1.html).

 

O co v onom prohlášení jde? Po 25 letech přikročili vědci k opětovnému a velmi naléhavému varování před sílícími hrozbami devastace přírody na planetě Zemi. Všechno, co bylo v roce 1992 uvedeno v tehdejším prohlášení jako nedobré, se totiž výrazně zhoršilo – např. sílící projevy klimatických změn, pokračující odlesňování, snižování biodiverzity (zde budiž připomenuto, že se ve velké míře dotýká především bezobratlých – ač tenhle důležitý fakt výše zmiňovaný článek neuvádí), rozšiřující se „mrtvé zóny“ v oceánech, snižování objemu pitné vody na jednoho obyvatele planety apod.

Jedním z mála publicistů, kteří se k nezbytnosti změny spotřebních návyků vyjadřují mnohem ostřeji a jednoznačněji, je britský novinář a ekologický aktivista George Monbiot, např. v článku kritizujícím neustále rostoucí spotřebu http://denikreferendum.cz/clanek/26591-vsechno-musi-pryc-bezuzdna-spotreba-nici-svet.

 

Domnívám se, že je nesmírně potřebné o těchto a podobných myšlenkách informovat naše žáky, studenty i kolegyně a kolegy, otevřeně s nimi diskutovat o záludnostech konzumu a nesmyslnosti iluze nekonečného růstu HDP. Třeba už jen proto, aby budoucí filmaři měli kde natáčet tak působivé záběry, jaké nám nabídl film Earth.

 

Aleš Máchal

**