XV. ročník Soutěže diplomových prací

Vyhodnocení XV. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference ve středu 29. listopadu 2017 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2017 soutěžilo 25 prací, z toho 8 prací v bakalářské kategorii a 17 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila čtyři bakalářské a šest diplomových prací.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

1. Kateřina Kmecová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Ukázková zahrada prezentující přírodní hodnoty Národního parku Podyjí – předložila obdivuhodný záměr ukázkové zahrady přírodních hodnot v Národním parku Podyjí, včetně detailů založení společenstev či specifických managementů různých stanovišť.

2. Lucie Gernešová (MENDELU, Agronomická faktulta): Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu – sleduje vývoj kvality vody Zbýšovského náhonu během napojování obcí na kanalizaci. Těžko najít lepší zhodnocení dopadů výstavby kanalizací u menších obcí na drobné vodní toky.
3. Kristýna Kohoutková (MENDELU, Zahradnická fakulta): Obraz sídla v krajině – zakotvuje téma ochrany vizuálního dojmu krajiny. V době tlaku na zastavování „téměř čímkoliv, co si investor dokáže prosadit“ jde o práci mimořádně hodnotnou a inspirativní.

V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:
1. Kateřina Baťková (VUT, Fakulta architektury): Břeclav – revitalizace areálu bývalého cukrovaru – vytvořila fantastický manuál na revitalizaci historického průmyslového areálu. Modelově pracuje s bývalým cukrovarem v Břeclavi. Hodnotitelé se shodli: kéž by se vedení měst při revitalizacích inspirovala touto prací!
2. Marie Matoušková (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Differences in photosynthesis and plant water status between coppice and high forest (Rozdíly ve fotosyntéze a vodním provozu mezi nízkým a vysokým lesem) – výjimečně propojila exaktní vědu s praktickými výstupy. Dokazuje pozitivní efekt výmladkového lesnického hospodaření ve vztahu ke stresu suchem.
3. Monika Šafářová (VUT, Fakulta architektury): Res Publica / Civitas Socialis – Strachotín – snaží se vytvořit prostor pro diskuzi a spolupráci u kontroverzního tématu Novomlýnských nádrží. Činí tak s výjimečným nadhledem a svá řešení navrhuje z pozice architektky. Této práci byla udělena i Cena Ekologického institutu Veronica.

Cena Lipky:
Lenka Hamajová (MENDELU, Provozně ekonomická fakulta): Marketingové odporučenia pre riešenie plytvania potravinami v Juhomoravskom kraji – zaujala rozsáhlou návrhovou částí s řadou realizovatelných kroků pro zlepšení situace s plýtváním potravin, včetně spolupráce s potravinovou bankou.
Lucie Štrublová (roz. Vlková) (MU, Lékařská fakulta): Nebuď plýtvák – intervenční projekt – překládá intervenční projekt ovlivňující chování a postoje středoškoláků. Aleš Máchal považuje její metodiku „Nebuď plýtvák“ za inspirativní pro učitele i střediska EV.

Cena Odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK:
Anna Dašková (VUT, Stavební fakulta): Znečištění krasových toků v povodí Říčky – prokazuje, že drobné vodní toky povodí Říčky v CHKO Moravský kras jsou oproti očekávání poměrně významně znečištěné.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Veronika Musilová (MU, Přírodovědecká fakulta): Hepatotoxické a hepatokarcinogenní účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidů – svým výzkumem posouvá poznání působení škodlivých chemických látek na buňky simulující jaterní tkáň.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2017.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

 

FOTOGALERIE

**