Plastová brčka a závěry z Katovic

Sluší se popřát do nového roku 2019 všem čtenářům Střípků z Lipky kromě zdraví, radosti a spokojenosti taky hodně dobrých zpráv týkajících se životního prostředí. Snad i ty dvě aktuality, o kterých je řeč dále, budou patřit k těm lepším pro náš svět, a hlavně pro svět našich vnoučat a pravnoučat.

 

Nejde jen o plastová brčka!

20. prosince 2018 jsme se z tisku i webového zpravodajství dozvěděli, že „EU se shodla na zákazu plastových brček“. Taková novinka mohla ve většině lidí vyvolat v lepším případě pousmání a v horším povzdech nad tím, jakými nepodstatnými blbostmi se ta Unie zase zabývá. Jenže ve skutečnosti je to hodně jinak. Vyjednavači členských zemí a zástupci Evropského parlamentu se domluvili na zákazu jednorázově používaných plastových výrobků, tedy nejen oněch donekonečna omílaných brček a ušních tyčinek, ale především plastových příborů a talířů, polystyrénových obalů na potraviny a nápoje, kelímků a hrnků, a také dalších plastových výrobků, ze kterých se mohou do ovzduší, vody i půdy uvolňovat mikroskopické částečky plastů zvané mikroplasty. Zákaz by měl začít platit od roku 2020. Nezbývá než věřit, že se vyjednavačům podaří ubránit nejrůznějším plastikářským zájmovým skupinám, a že toto veledůležité opatření bude skutečně Evropským parlamentem schváleno a také bezodkladně zahrnuto do právních předpisů všech členských zemí EU.

 

Jak si každý pro sebe můžeme vyložit závěry z Katovic

Pravděpodobně i vy patříte k těm, kteří sledovali katovický klimatický summit OSN s napětím a s opatrnou vírou, že se konečně jeho účastníkům podaří dohodnout víc než doposud. Podle všeobecného očekávání sice summit neskončil výrazným posunem v dění kolem kýženého snižování emisí CO2, avšak přece jen stanovil pro tyto účely pravidla, byť po úmorných a nesmírně komplikovaných vyjednáváních. Zcela zásadní otázkou však pořád zůstává, zda se jimi chce svět opravdu řídit a kdy už konečně hodlá začít. Zdůrazněme ještě, že se sice jedná o politická rozhodnutí, ale každý z občanů bohatších států by si už měl naplno přiznat, že záleží i na jeho jednání. Lapidárně řečeno, je zapotřebí, abychom všichni rychle omezili cestování letadly i auty, jedli co nejméně masa a vědomě snižovali i všechny své ostatní konzumní nároky. Zkusme se inspirovat třeba výtečným vysvětlujícím článkem vítěze Ekopubliky 2017 Martina Uhlíře v Respektu 1/2019 nazvaným „Přiznat si pravdu“ s výstižným podtitulem „Čtvrtstoletí klimatických jednání dospělo do finále, zbývá začít snižovat emise“ – viz https://www.respekt.cz/tydenik/2019/1/priznat-si-pravdu?issueId=100380.

 

Hodně víry, odvahy, síly a dobré vůle přeju nám všem.

 

Aleš Máchal, 02/01/19

Fotogalerie:


**