Středoškoláci za klima – nejen v Brně

 

Nejen ve světě, ale také po celé České republice se našla řada následovníků Grety Thunbergové. Též v Brně vznikají skupiny aktivních středoškoláků Fridays for Future (FFF). Ve snaze maximálně podpořit jejich upřímné snažení oslovila Lipka zástupce brněnské odnože FFF níže uvedeným vzkazem směřujícím k navázání bližších kontaktů a k poskytnutí pomoci s konkretizací studentských požadavků vznášených na politiky. Podobné reakce se dají očekávat i od mnoha brněnských environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací. Nastává příležitost, která by neměla být zmařena…

 

Vzkaz z Lipky středoškolákům stávkujícím za klima (ale i všem dalším nelhostejným občanům ČR)

 

První klimatickou stávku uskutečněnou vámi v pátek 15. března 2019 vysoce oceňujeme. Vážíme si jí jako projevu tolik potřebné aktivizace nejmladší části naší i celosvětové občanské společnosti. Nedejte se odradit některými reakcemi, v nichž je vám vyčítáno, že přesně nevíte, jaká opatření po politicích žádat. Ani my, lidé dlouhodobě se věnující environmentální osvětě a starší o jednu či dvě generace, si nejsme zcela jisti ve všech požadavcích na ochranu klimatu. Všichni bychom se však měli shodnout přinejmenším na tom, že je potřeba důsledně a bezodkladně naplňovat závěry pařížské klimatické konference směřující k razantnímu omezování emisí CO2. Je proto nezbytné žádat od politiků, aby se osobně angažovali ve snižování těžby a spotřeby fosilních paliv u nás i v celém světě.

 

Nejtěžším, nicméně nezbytným úkolem pro nás všechny, je přijmout dobrovolná omezení v každodenní spotřebě – počínaje šetřením vodou, přes snížení konzumace masa až po důsledné preferování hromadné dopravy vyjma letecké. Ochránit planetu před směřováním ke kolapsu zkrátka vyžaduje po nás, obyvatelích bohatých zemí, abychom se zřekli svých vysokých a neustále se stupňujících hmotných i energetických nároků. Jsme si vědomi, že s takovým programem se volby (zatím) nevyhrávají. Dokážeme-li být my všichni opravdu důslední a přísní nejen k politikům, ke svým rodičům, ale i sami k sobě, naděje na zabránění klimatickému rozvratu a zachování světa ve stavu udržitelném i pro lidské žití existuje. Bude zapotřebí dokázat ještě mnohem víc než stávkovat. Věříme, že se v problematice velmi dobře zorientujete a společně dosáhneme změny k lepšímu. Jdeme do toho s vámi!

 

Hana Korvasová, ředitelka, jménem desítek zaměstnanců Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

22/3/2019

 

zdroj obrázku Česká televize

Fotogalerie:


**