O naději ve snaze zpomalit klimatické změny

Prezident republiky se ve svém vánočním poselství prohlásil za „klimatického kacíře“, neboť se domnívá, že z diskuzí o klimatických změnách se stává nové náboženství“ a není si jistý „zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy“. (1) V reakcích na tahle slova zaznělo leccos. Raději vynechejme následné komentáře politiků a připomeňme si slova odborníků. Podle ředitele Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky CzechGlobe prof. Michala Marka sice ve vědeckém světě existují oponenti s různými názory, je však jasné, že „klimatická změna je tady a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému poznání a zpochybňovat to považuji za krajně nezodpovědné“ dodává prof. Marek. (2) Opatrnější ve vyjádřeních je prof. David Storch, ředitel Centra pro teoretická studia Karlovy univerzity a Akademie věd České republiky. Problém klimatických změn spatřuje spíš ve skutečnosti, že jsou poměrně rychlé. „V období posledních tisíců let je to neobvykle rychlá změna, která asi souvisí s člověkem, ale jak říkám, nedá se to stoprocentně říct.“ (2)

 

Mnohem důležitější událostí než prezidentské řečnění měl však být prosincový klimatický summit v Madridu za účasti obdivované i znevažované Grety Thunbergové, jejíž proslovy pohotově vydalo slovenské občanské sdružení Laputa. (3) Summit však skončil žalostně, bez jakékoliv dohody, bez vstřícných posunů ve stanoviscích hlavních aktérů dohadujících se především o efektivní podobu uhlíkových trhů. Jak uvádí Martin Uhlíř v Respektu 16. 12. 2019 „Nejhlubší důvod je nejspíš jen jeden: mezinárodní klimatická vyjednávání usilují o téměř nemožné – tedy o to, aby se svět neohřál o více než dva, a pokud možno ne o více než 1,5 stupně proti předindustriální éře. Tak to žádá pařížská dohoda, ale je velmi pravděpodobné, že se to nepodaří. Chtělo by to neuvěřitelně rychlou a dramatickou přestavbu veškerého zacházení s materiály a energií, na kterou většina světa bohužel není připravena.“ (3)

 

Environmentálně citlivějšího člověka tak právem přepadá sílící tíseň a obava z neřešitelnosti situace. Mohou nám z pocitů beznaděje a marnosti nějak pomoci nové výzvy ke snahám o lepší svět?

 

Nedávno jsem natrefil na knihu Charlese Eisensteina Krásnější svět je možný, naše srdce to ví (4), pořídil jsem si ji a snažil se do ní začíst. Moje takřka celoživotní ostražitost vůči úvahám blížícím se ezoterice, animismu či New Age se zprvu mísila s nedůvěrou ke zdánlivé naivitě autorových myšlenek. Avšak po zahloubání do čtivého textu uspořádaného do nedlouhých a výstižně pojmenovaných kapitol jsem nabýval stále silnějšího dojmu, že se jedná o publikaci hodnou pozornosti každého člověka, jehož obchází environmentální tíseň. Tahle výjimečná kniha zřejmě dokáže přimět i skeptičtěji založeného čtenáře k poznání, že Charles Eisenstein nám nabízí hluboce promyšlené poselství ke změně postojů lidí k přírodě, k Zemi jako Gaii, k lidem i všem živým tvorům. Kýženou cestou nenáboženské spirituality je podle autorova přesvědčení možno překonávat náš dosavadní způsob života tkvící v oddělenosti (od přírody i od lidí), v kauzalitě založené na síle, a namísto toho řešit životní situace hledáním posvátnosti a každodenním spolubytím činit svět lepším.

 

Při pročítání a rozjímání nad touto knihou se nakonec ani její název nejeví jako bláhovost. Čtenář si postupně uvědomuje, jak nadějné je konstatování „naše srdce to ví“, poněvadž spoléhat v situaci sílící environmentální krize pouze na mozky je možná naivnější než spolehnout na svá srdce či (chcete-li) na své duše, chceme-li usilovat o „krásnější svět“.

Konec konců i naše dávné heslo Skromnější život – krásnější svět (které dodnes uchovávám na placce z bájného setkání TOUCH v říjnu 1989 organizovaného manželi Kulichovými v Seči) se jevilo jako notně pošetilé, je však dodnes nejstručnějším vyjádřením smyslu environmentální výchovy.

 

Aleš Máchal, 30/12/19

 

(1)   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dokument-vanocni-projev-milose-zemana-85476

(2)   https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/czechglobe-michal-marek-klima-milos-zeman-projev-reakce_1912261552_dok

(3)   https://www.martinus.cz/?uItem=658565

(4)   https://www.respekt.cz/spolecnost/klimaticky-summit-v-madridu-podaval-prilis-horky-lek utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

(5)   https://www.flipsnack.com/MAITREA/kr-sn-j-sv-t-je-mo-n-na-e-srdce-to-v.html

 

Další recenze ke knize Ch. Eisensteina:

(6)   https://vltava.rozhlas.cz/ranni-uvaha-martina-nawratha-krasnejsi-svet-7496633

(7)   http://potulnauniverzita.cz/charles-eisenstein-skoly-technologii-sjednoceni/

(8)   https://info.dingir.cz/2018/05/novy-spis-reprezentujici-nenabozenskou-spiritualitu/

(9)   https://itvar.cz/lide-maji-moznost-vytvorit-na-zemi-raj

Fotogalerie:


**