Pozvání k prostřenému ptačímu stolu

V časech, kdy se právem strachujeme o Zemi, burcujeme své okolí i sami sebe k větší starostlivosti o přehřívající se krajinu, mizející půdu a ubývající vodu, je dobré si aspoň občas dopřát pořádný výlet, třeba do lesů, které ještě nestačil (anebo naštěstí nedokáže) poničit lýkožrout smrkový. Nebo si aspoň vyjít na procházku po krásném parku, jakým jsou například brněnské Lužánky. Pokud jsme však vázáni pracovními a rodinnými povinnostmi natolik, že nám ani na takový výlet nevychází čas, jsme-li nemocní nebo stresovaní termínem závěrečné zprávy a tím pádem nuceni dlouhé hodiny sedět u počítače, pak máme jedinečnou možnost nahlédnout do přírodního dění alespoň zprostředkovaně. Stačí si rozkliknout tento odkaz
a ocitneme se rovnou v krmítku umístěném pod Hády, v Lamacentru zvaném též Lamáč. Pozorování neposedného ptačího hemžení můžeme na dálku využít i k napínavé „videohře“ ve snaze zachytit co nejlepší záběr – pilných koňader, veselých modřinek, šplhavých brhlíků, ale občas i dlasků s mohutnými zobáky či překrásně vybarvených stehlíků. Stačí v pravý čas stisknout CTRL/PRTSC… Pokud na nás při sledování přenosu dolehne pocit, že se pár minut nic neděje a nejsme si tudíž jistí, zda se přenos nezasekl, pozorujeme chvíli pravý horní růžek obrazovky – tam se totiž i za velmi mírného větru pohybují větvičky. Vzhledem k venkovnímu umístění kamery však občas dojde k poruše. V takových případech je přímý přenos z krmítka nahrazen loňským videozáznamem péče sýkorek o nakladená vajíčka. Jakmile se pracovníkům Lamacentra podaří uvést zařízení znovu do provozu, smíme znovu nahlížet rovnou na ptačí hostinu.

 

Důležité je však dodat, že provozování on-line přenosů z ptačího krmítka je jen maličkým dílkem obdivuhodné každodenní práce nadšenců ze základní organizace ČSOP Pozemkový spolek Hády provozující Lamacentrum. Těchhle několik nesmírně obětavých lidí je seskupeno kolem pana doc. Luboše Tichého, který kromě své akademické činnosti na Ústavu botaniky
a zoologie Přírodovědecké fakulty MU je duší a hybatelem ochranářského, chovatelského i vzdělávacího úsilí Pozemkového spolku Hády.

 

Všechny služby, činnosti a aktivity, které spolek v Lamacentru nabízí, provádí jeho pracovnice a pracovníci v podmínkách nanejvýš skromných, přesto se jim daří získávat i mezinárodní ocenění, např. za realizaci jedinečného projektu Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biologické rozmanitosti lomů.

 

O tom, jak se lidem z Lamacentra jejich záslužná práce daří, je nejlepší přesvědčit se osobní návštěvou. Tu nelze žádným
on-line přenosem nahradit. Však uvidíte!

 

Aleš Máchal, 21/01/20

Fotogalerie:


**