Zpátky na zem – a pro Zemi

Přiznávám, že recenzovat, či spíš jen drobně glosovat esej význačného francouzského myslitele Bruno Latoura Zpátky na zem není snadné, poněvadž mi chybí náležité sociologické, antropologické i filozofické vzdělání. Opovažuji se o knize psát jen proto, že ji považuji za dílo velmi inspirativní, vedoucí čtenáře k zamýšlení nad souvislostmi dosud nespatřenými či takovými, které jsme si dosud nedovedli uvědomit. Je velkou zásluhou nakladatelství s příznačným názvem NEKLID, že právě tuto knížku nedávno uvedlo na český trh.

 

Autor nás svižně a místy až nemilosrdně vtahuje do světa svého hledání a nacházení souvislostí především mezi čtyřmi významnými jevy současnosti, jejichž provázanost prokazuje a objasňuje z různých úhlů pohledu prakticky v celém textu. Jedná se o deregulaci, prudký nárůst nerovností, migraci a popírání klimatické krize. Především posledně jmenované skutečnosti se Latour věnuje s velkou naléhavostí a dezinformační kampaně podněcující obyčejné lidi, aby nevěřili klimatické změně, považuje za zločin, který bude muset být důkladně vyšetřen (a mnohé vysoké politiky včetně čelných ekonomistů postavit za šíření lží před soud i u nás – chce se dodat). Podle autora si veřejnost na celém světě stále ještě plně neuvědomuje, že „otázka popírání klimatické změny organizuje veškerou politiku dnešní doby“.

 

Autor nešetří ani tzv. zelené strany, o kterých soudí, že „nikdy zcela nevěděly kudy kam“. Za nešťastnou považuje především skutečnost, že „po padesáti letech aktivismu se, až na několik nesmělých výjimek, ekologie a ekonomie, požadavky rozvoje
a požadavky přírody, otázky sociální nespravedlnosti a fungování živého světa nadále staví proti sobě“
.

 

Mnoho prostoru je věnováno objasňování důvodů, proč řešením prohlubujících se problémů současnosti není směřování ke Globálnímu ani k Lokálnímu (autorem úmyslně psáno s velkými písmeny ve snaze zdůraznit, že se jedná o zobecňující pojmy). Latour vyvozuje a navrhuje přístup, který by se měl stát významným politickým aktérem skýtajícím naději na proměnu ve směřování lidstva, a nazývá jej Pozemským.

 

Výsledkem Latourových výzkumů a úvah je tedy zjištění, že potřebujeme novou celosvětovou politiku, která bude směřovat k Zemi, nikoliv ke globální či národní perspektivě, a pomůže nám vrátit se „zpátky na zem“ (jak zní i název knihy). Autor nás vybízí, abychom se stali Pozemšťany, kteří už se nesnaží dobývat, kořistit, nýbrž dokáží porozumět environmentálním výzvám, které přesahují hranice.

 

Není-li člověk zrovna absolventem environmentálních studií, 118 stran textu brožury opatřené zajímavou obálkou a slibným podtitulem Jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu se mu nečte úplně snadno. Úsilí věnované pochopení Latourových myšlenek však přináší důležité, obohacující i nadějeplné náměty pro ekopedagogickou, občanskou i politickou praxi, které nám mohou pomoci vybředávat ze sílící environmentální tísně.

 

Aleš Máchal, 20. 8. 2020

 

Latour, B. Zpátky na zem. Jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. Praha: NEKLID 2020

Fotogalerie:


**