Pozvání ke svobodné hře

Za svůj profesní, rodičovský i prarodičovský život jsem se setkal se spoustou pozoruhodných knih o náležité výchově dětí, avšak žádná z nich mě neoslovila tak silně jako Svobodná hra, jejímiž autory jsou Justina a Petr Danišovi, dokonale se doplňující manželská dvojice výrazných osobností z pražského vzdělávacího centra TEREZA.


Publikace si pozornost čtenáře získá hned po prvním otevření. Je prostě krásná. Ale to zdaleka není jediná její přednost. Je snadné najít v ní to, co mnohým knihám věnovaným dětské hře chybí – sdílenou osobní zkušenost, vysokou míru sebereflexe, schopnost a ochotu učit se od vlastních dětí i prostřednictvím přiznaných omylů tomu, co lidská mláďata opravdu potřebují pro svůj zdárný vývoj. Justina a Petr vlídně a přesvědčivě předkládají spoustu silných poznatků proč a jak dětem dopřávat hru spontánní, skutečně svobodnou.

 

Každá ze tří částí knihy by vydala na samostatnou publikaci. Nejprve se dočítáme o tom, jak porozumět svobodné hře v pravém smyslu slova, s jejími příležitostmi, přínosy, úskalími i riziky. Citovaní zahraniční autoři jsou Danišovými interpretováni srozumitelně, stručně a návazně, unikátní a zajímavý je mimo jiné i historický exkurz do dějin dětské hry. Druhá část shrnuje principy, které podmiňují a dotvářejí přirozený a úspěšný průběh svobodného hraní. V celé knize, ale v této části především, je téměř v každé větě znát osobní prožitek, rodičovskou zkušenost, nezřídka získanou postupně
a nesnadno. Upřímnost a člověčenství, se kterými nás Justina s Petrem nechávají nahlížet do jejich rodinného světa, bere čtenáře za srdce, nejvíce pak v odstavcích „Naše zkušenosti“, odlišených červeným písmem.

 

Nejobsažnější, třetí část knihy přináší neobyčejně bohatý nápadník více než 500 her. Autorská dvojice jej nazývá nabídkou „startérů“, které jsou doprovázeny příběhy z jejich vlastní rodičovské praxe. Většina z úžasného množství námětů je pojata jako jemně glosované fotoseriály, u nichž čtenář ocení nejen nápaditost, ale i poukázání na doprovodné zádrhele a způsob jejich vyřešení. Zde i v celé publikaci jsou fotografie pevnou součástí, nikoliv jen působivým doplňkem. Čtenář si nad až neuvěřitelným množstvím výtečných obrázků s obdivem uvědomí onu nekonečnou mravenčí práci, kterou si vyžádal výběr z tisícovek záběrů pořízených během šesti let. Tohle úsilí však opravdu stálo za to.

 

Manželům Danišovým se podařilo sepsat a s fotografiemi dokonale sjednotit text do podoby knihy, která se mimo veškerou pochybnost má šanci stát vysoce ceněným, důvěryhodným a plně kompetentním příspěvkem k cíli, který si stanovili: napomoci naplňování potřeb dětí tak, aby mohly být úspěšné v časech budoucích. Zvolený podtitul „Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti“ dokonale vystihuje smysl i obsah publikace.

 

Děkujeme vám, Justinko a Petře!

 

Aleš Máchal, 9. 12. 2020

Fotogalerie:


**