TERÉNNÍ VÝUKA VE VODNÍCH BIOTOPECH BADATELSKY ORIENTOVANÝM UČENÍM (metodika)


J. Nešpor, L. Chmelíková, M. Ondráčková, T. Mráček


Kod materiálu: mater100


Vzdělávací program je učebním celkem pro žáky primy víceletých gymnázií nebo 6. třídy ZŠ. Zaměřuje se  na výuku přírodopisu v přírodě. Jde o promyšlenou terénní výuku s motivačním úvodem a závěrem s hodnocením a reflexí. Program využívá metodu badatelského vyučování, vedoucí k zatraktivnění a zefektivnění výuky, klade důraz na prožitek v přírodě, spolupráci v týmu i seberealizaci každého žáka.

Výuka je tematicky zaměřena na vodní biotopy, poznání jejich rozmanitosti druhové i vztahové. V programu se žáci na výuku připravují, promýšlí výzkum, pozorují přírodu, pohybují se v terénu, objevují, používají rozmanité pomůcky a pracovní listy.

 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**