JEDEME V TOM SPOLU (metodika)


M. Král, K. Musilová, P. Sojáková, I. Křenovská


Kod materiálu: mater104


Třídenní pobytový program probouzí v žácích vnímavost a zájem o přírodu. Je přírodní prostředí na tom opravdu tak bídně, jak často slyšíme ve zprávách? Žáci se stávají výzkumníky, kteří mají za úkol ověřit, jak na tom příroda ve skutečnosti je. Na úvod si formou her ověří své znalosti o přírodě a svém dopadu na životním prostředí. Vžijí se situaci organismů a vyzkouší si, jak je těžké obstát v potravní konkurenci, zachovat, zachovat svou genetickou informaci a reagovat na změnu podmínek. Ověří si, že život v přírodě nekončí západem Slunce. Na celodenním výletě určují rostliny, zkoumají cestu vody a vliv člověka na ní. Na závěr programu zjišťují, jak ve svém nejbližším okolí můžou přírodu využívat a naopak jak ji mohou chránit. Zamýšlí se nad možnými konflikty lidské činnosti s přírodou.

 

 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**