Terénní výuka v suchozemských biotopech zážitkovou metodou


J. Nešpor, L. Chmelíková, T. Mráček


Kod materiálu: mater111


Vzdělávací program je učebním celkem pro žáky primy víceletých gymnázií nebo 6. třídy ZŠ. Je promyšlenou terénní výukou s motivačním úvodem a závěrem s hodnocením a reflexí. Program využívá učení zážitkem i metodu badatelského vyučování, vedoucí k zatraktivnění a zefektivnění výuky, klade důraz na prožitek v přírodě, spolupráci v týmu i seberealizaci každého žáka.

Výuka je tematicky zaměřena na suchozemské biotopy, konkrétně na les, poznání jejich rozmanitosti druhové i vztahové. V programu se žáci na výuku připravují, pozorují přírodu, pohybují se v terénu, objevují, používají rozmanité pomůcky a pracovní listy.

 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**