ZA LIŠKOU BYSTROUŠKOU (metodika)


I. Křenovská, R. Maxa, J. Slepička, M. Juránek, T. Cupalová, A. Hošková, A. Lukjanová


Kod materiálu: mater95


Program pro žáky 2.–4. tříd ZŠ a seznamuje účastníky s příběhem knihy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška. Úvodní bloky jsou realizovány ve škole a žáci se seznamují s dílem Rudolfa Těsnohlídka, specifickou hanáckou mluvou, s problematikou domestikace divokých zvířat a lesním ekosystémem obecně. Na tento úvod navazují bloky ve škole, které téma dále rozpracovávají a využívají jej v různých předmětech. Program je zakončen exkurzí kolem Bílovic nad Svitavou, jakožto dějištěm příběhu knihy.

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**