HRAVĚ ZDRAVĚ (metodika)


I. Křenovská, M. Hofericová, S. Neslušanová, E. Urabetzová


Kod materiálu: mater99


Výukový program přibližuje žákům 2.–3. tříd ZŠ téma zdravého životního stylu.  Téma prolíná zejména do prvouky, výtvarné a tělesné výchovy. Program propojuje výuku v interiéru základní školy s výukou v exteriérech, v blízkém i vzdálenějším okolí školy (klubové místnosti, kuchyň, altány a otevřený prostor zahrady Rozmarýnku, cyklostezky a přírodovědně naučné stezky v lese a jiné).

Žák se jednak teoreticky obeznamuje s významem a obsahem jednotlivých oblastí zdravého životního stylu, jednak ho zážitkové aktivity inspirují k praktickému nastavení vlastních zdravých stravovacích návyků, s důrazem na zařazení kvalitních regionálních sezónních surovin do svého jídelníčku. Také objevuje k přírodě šetrné způsoby zpracování surovin a nákupy potravin bez zbytečného plýtvání, poznává přírodní zdroje nejenom z knížek a internetu, ale také z vlastního bádání v přírodě. Prohlubuje svůj vztah k místu, kde chodí do školy, bydlí a tráví volný čas, zažije i radost z pohybu v přírodě na koloběžce.

Závěrečnou „sladkou tečkou“ je účast na výrobě a balení vlastnoručně zdobené čokolády z kakaových bobů, kterou si vezme jako dárek domů.

 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**