PEDAGOGICKÉ PRAXE NA LIPCE

Jako fakultní zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nabízíme studentům učitelství možnost absolvování těchto praxí:

 

Učitelská praxe 1 a 2 pro studenty navazujícího magisterského studia Učitelství pro základní školy:

  • Můžete si vybrat ze tří pracovišť, kde chcete plnit učitelskou praxi – Kamenná, Jezírko nebo Rychta;
  • pro studenty s kombinací zeměpis – přírodopis a přírodopis – výchova ke zdraví;
  • více informací o praxi najdete zde.

 

Asistentská pedagogická praxe pro studenty Učitelství pro 1. stupeň základní školy:

  • Můžete si vybrat ze dvou pracovišť Lipky, kde chcete plnit asistentskou pedagogickou praxi – Lipová nebo Jezírko;
  • více informací o praxi najdete zde.

 

Co vám přinese praxe na Lipce?

  • Možnost zapojit se tvorby nových a přeměny stávajících výukových programů.
  • Zhodnocení a konstruktivní zpětnou vazbu k celé vaší praxi od cvičného učitele.
  • Možnost další spolupráce – externí lektorování, organizace tábora, vedení kroužku.
  • Účast na seminářích a konferencích Lipky v době praxe.

 

Počet studentů, kteří mohou plnit praxi na Lipce je omezen.

Jestliže se o náplni praxe na Lipce chcete dozvědět více, kontaktujte garantku praxí Mgr. Kateřinu Mrázkovou, Ph.D.

© LIPKA 2020