Aktivní ochrana přírody

My, zaměstnanci pracoviště Rychta, učíme a seznamujeme mnoho žáků i dospělých s pestrostí a zajímavostí přírody. Nechceme ale naše okolí pouze využívat jako živou učebnici. Proto se aktivně podílíme na ochraně přírody.

 

Holý vrch, přírodovědně pestrý a výukově zajímavý kout za našimi humny

...

Jde o mozaiku lesa, hustého lesního okraje, paseky, sečených luk s vlhčími i suššími partiemi, křovin a výslunných skalek. Díky této směsi různých prostředí a přechodů zde můžete objevit opravdu širokou škálu rostlin a na ně navázaných motýlů a dalších bezobratlých živočichů. Pestrost a zajímavost jsou hlavní důvody, proč se podílíme na péči o tento prostor. Ze skal vysékáme ostružiny a další křoviny a po domluvě s místními obyvateli kosíme část teplomilné louky až v období prázdnin. Díky tomu můžeme lokalitu během jarní sezóny využívat k badatelské přírodovědné výuce a především umožníme mnoha druhům bezobratlých dokončit svůj vývoj.

 

Monitoring a likvidace invazních druhů

Ve spolupráci s CHKO Moravský kras již několik let redukujeme počet invazních netýkavek žlaznatých v toku Bílé vody v Holštejně. Během letních měsíců pečlivě procházíme celou lokalitu, vytrháváme jednotlivé rostliny, počítáme je a vynášíme mimo dosah vody. Od roku 2011 jsme zredukovali počet těchto rostlin z téměř čtyř tisíc na pouhých několik stovek.

 

Další dobrovolnické aktivity

Rychta staví na mnoha dobrovolnických aktivitách. Samo pracoviště mohlo zahájit svůj provoz díky tisícovkám hodin odpracovaných ochotnými nadšenci. Mimo rekonstrukci budovy se dobrovolníci věnovali například výsadbě stromů podél cest v okolí Krásenska, kosení mokřadních orchidejových luk, mapování starých ovocných odrůd a dalších přírodních prvků.

...

V současnosti se podílíme na údržbě místního sadu regionálních a tradičních odrůd ovocných stromů. I při jeho výsadbě jsme odvedli velký kus práce. Spolupracujeme s firmami při jejich dobrovolnických dnech, podílíme se na různých úklidových a ochranářských akcích, v rámci víkendovek v chráněných územích se středoškoláky také přikládáme ruku k dílu. Udržujeme vazby se Správou CHKO Moravský kras a se Spolkem pro ochranu přírody v Moravském krasu a okolí OKRAS, který převzal naši štafetu při kosení několika mokřadních luk v Moravském krasu.

Přidejte se k nám v aktivní péči o životní prostředí. Každý z nás může přispět k vyšší biodiverzitě a stabilitě našeho okolí.

© LIPKA 2020