Ozdravné pobyty

Mimo klasických pobytových programů, školám nabízíme také ozdravné pobyty s environmentálním programem. Na ozdravný pobyt přispívá státní fond životního prostředí školám z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dotací pokrývající většinu nákladů spojených s ozdravným pobytem. Lipka kromě zajištění environmentálního programu, nabízí školám také pomoc se získáním dotace. Na ozdravné pobyty si můžete vybrat některý z těchto programů.

 

Podmínky získání dotace:

 • Na dotaci mají nárok jen školy z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podívejte se na seznam katastrálních území se zhoršenou kvalitou ovzduší.
 • Ozdravný pobyt musí probíhat v topné sezóně (typicky od listopadu do března) a pouze v „čistých“ oblastech.
 • Ozdravný pobyt musí trvat alespoň 5 dnů (4 noci) a musí zde probíhat ekologický program. Ten může zajistit např. koordinátor EVVO školy, nebo externí organizace (ČSOP, Lipka, ekocentra aj.).
 • Velmi podrobný popis environmentálního programu s rozpisem po jednotlivých hodinách se odevzdává dopředu a je součástí žádosti o dotaci.
 • Součástí ozdravného pobytu může být v malé míře i výuka lyžování a jiné obvyklé zimní činnosti, avšak každý den musí proběhnout také 6 hodin ekoprogramu.
 • Dotaci lze získat celkem až pro 190 žáků vaší školy (dětí MŠ, žáků ZŠ a žáků adekvátních ročníků víceletých gymnázií), žáci se mohou na pobytech opakovat. Lze žádat o dotaci na pobyty ve školním roce 2020/2021
  a zároveň i 2021/2022.

 

Podrobné informace o dotaci naleznete zde. Uzávěrka žádostí je 31. 12. 2019.

 

V případě zájmu pro vaši školu připravíme žádost o dotaci a celý pobyt včetně programu zajistíme. Po skončení pobytu vám pomůžeme také s vyúčtováním. Vyřízení žádosti o dotaci je zdarma, zpoplatněno je pouze zajištění environmentálního programu. Doplatek rodičů činí 900 Kč (plus náklady na cestu na pobyt a zpět), zbytek ceny pokrývá dotace.

V této ceně je tedy zahrnuto:

 • ubytování v Lesním penzionu Podmitrov, výjimečně jsme schopni zajistit i jinou základnu (Chaloupky, Rychta, Moravec),
 • plná penze 5 jídel/den,
 • environmentální program 6hod/den,
 • auto na základně,
 • 1 učitel na každých započatých 25 žáků (nebo 15 dětí MŠ) zdarma (další učitelé a doprovod pak za 2000Kč/pobyt).

 

V případě zájmu nás kontaktujte na email eva.segetova(at)lipka.cz nebo volejte na číslo 777 872 473.

 

 

Podat žádost a zajistit si pobyt včetně programu může také škola sama. Pobyt pak bude ještě levnější. Stačí, aby škola měla vlastního koordinátora EVVO, který absolvoval studium pro koordinátory EVVO, nebo měla v pedagogickém sboru učitele, který absolvoval EVVO předmět na VŠ nebo do doby realizace pobytu škola vyslala svého zástupce na 2denní školení. Tento člověk popíše ekoprogram do žádosti a na pobytu pak bude garantem realizace tohoto programu.

**