Studium pedagoga volného času

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání vám nabízí kurz Pedagog volného času.

 

Cílem studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

 

Kurz je akreditován MŠMT a je určen zájemcům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem a rádi by se věnovali výuce volnočasových aktivit. Program kurzu zahrnuje aktivizující metody práce využitelné v pedagogické praxi. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

 

Rozsah kurzu: 45 hodin

 

Termíny kurzu a místo konání:

 

STUDIUM PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – JARO 2021
1. blok

Datum: PÁTEK–SOBOTA 19.–20.3.2021
Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20
PÁ: 15.00–18.30
SO: 9.00–18.15

2. blok
Datum: PÁTEK–SOBOTA 26.–27.3.2021
Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20
PÁ: 15.00–18.30
SO: 10.00–16.00

3. blok
Datum: PÁTEK–SOBOTA 7.–8.5.2021
Místo konání: ICV MENDELU – Zemědělská 5, učebna E21
PÁ: 15.00–18.30
SO: 10.00–16.45

4. blok
Datum: SOBOTA 22.5.2021
Místo konání: ICV MENDELU – Zemědělská 5, učebna E21
SO: 10.00–16.45

5. blok (obhajoba ZP)
Datum:  SOBOTA 5.6.2021 – 13.00–17.00
Místo konání: ICV MENDELU – Zemědělská 5

 

 

Cena kurzu: 3 900 Kč

 

PŘIHLÁŠKA

 

Kontaktní osoba:

Lucie Poppová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Kamenná 20, 639 00  Brno

tel. 725 962 735, lucie.poppova(at)lipka.cz

www.lipka.cz

 

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

  • Mohu po absolvování kurzu pracovat ve školní družině jako vychovatelka na ZŠ?

Podle vyjádření MŠMT je toto studium určeno pro pedagogy volného času, tzv. kroužkaře zejména v domech dětí a mládeže či střediscích volného času. Kvalifikaci vychovatele tímto studiem účastníci nezískají.

  • Stačí mi pro účast v kurzu maturita?

Podmínkou přijetí na kurz je ukončené středoškolské vzdělání.

  • Jak dlouho trvá kurz a jaké jsou podmínky jeho absolvování?

Akreditace kurzu je ze strany MŠMT stanovena na min. 40 hodin. Včetně závěrečných zkoušek je celková délka kurzu u nás 45 hodin. K úspěšnému absolvování musí být splněna 80% účast, zpracování a obhájení závěrečné práce, jejíž náplní je příprava a praktická realizace nějaké vzdělávací jednotky (např. kroužku), a složení závěrečné zkoušky.

  • V čem se liší studium pod vaší organizací od jiných podobných kurzů na jiných institucích?

Je to především individuální a praktický přístup. Naší snahou je inspirovat, motivovat a připravit účastníka na reálné situace, které v jeho praxi můžou nastat. To se odráží jak v přístupu lektorů, tak i závěrečné práci, kterou účastník připravuje především pro sebe. Součástí závěrečné práce proto také je praktická realizace výukové jednotky (např. jedné schůzky kroužku) přímo u nějaké organizace. Současně účastník dostává průběžnou podporu konzultanta, který mu dává podněty a zpětnou vazbu k dílčím částem práce (přípravě, realizaci i reflexi). Samotná závěrečná zkouška je vedena tak, aby byla další inspirací nejen pro zkoušeného ale i pro ostatní účastníky.

 

 

 

 

Fotogalerie:


**