Podnikavá konference: Jak na nápady a příležitosti

PROGRAMLEKTOŘI A PŘEDNÁŠEJÍCÍZÁZNAM DOPOLEDNÍ ČÁSTI

 

NEVÍME PŘESNĚ, JAK BUDE VYPADAT SVĚT, DO KTERÉHO VYRŮSTAJÍ DNEŠNÍ ŽÁCI A STUDENTI. TI PODNIKAVÍ VŠAK MAJÍ DOBŘE NAKROČENO V NĚM USPĚT.

 

Proč je pro studenty a společnost důležité, aby vznikaly nové nápady? Jak může učitel podporovat u žáků kreativitu, učit je vidět potřeby, vyhledávat příležitosti a nebát se výzev? Jak může škola vytvořit prostor pro rozvoj žáků v této oblasti? Přijďte načerpat energii a podnikavého ducha pro svoji výuku!

 

10. června 2021, 9–15 hod.

ONLINE

 

Těšit se můžete na vhledy, informace, příklady realizovaných nápadů, tipy na konkrétní aktivity, metodickou podporu i nové kontakty z podnikavých škol a organizací. Do tématu nás uvede Danuše Nerudová, svůj pohled, zkušenosti a know-how budou sdílet další odborníci, studenti-absolventi i učitelé z praxe. Konferenci moderuje Martina Pouchlá.

 

Vítáni jsou učitelé ZŠ a SŠ, další vzdělavatelé a klíčoví aktéři, kteří chtějí podporovat výchovu k podnikavosti.

 

Záštitu nad konferencí převzal radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Ing. Jiří Hlavenka.

 

Kontaktní osoba: Eva Kazdová, E: eva.kazdova(at)lipka.cz, T: 545 228 567

 

Akce je zdarma.

konference ilustracni grafika

 

ZÁZNAM DOPOLEDNÍ ČÁSTI

 

 

PROGRAM A PODKLADY

 

DOPOLEDNÍ PODNIKAVÝ START

9.00–9.05

PŘIVÍTÁNÍ

9.05–9.45

Danuše Nerudová

rektorka Mendelovy univerzity

JAK A PROČ NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI MĚNÍ (ŠKOLNÍ) SVĚT?

Připravujeme žáky a studenty na svět, který nevíme, jaký bude. Indicie naznačují, že bude pravděpodobně dost turbulentní. Díky nápadům a odvaze uchopovat nové příležitosti se jim třeba bude žít lépe a snadněji. Právě podnikavost absolventů a podnikavý přístup k výuce a životu může být vize a strategie pro dnešek i zítřek. Jak tuto příležitost uchopit ve vzdělávacím systému, instituci či výuce?

PREZENTACE

9.45–10.00

ÚVODNÍ SLOVO

Zástupci JMK, Lipky a JIC

10.00–10.15

oooooooooooooooo

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU IMPLEMENTACE KAP JMK II A PROJEKTU E-COOL

Lipka, JIC a JMK

10.15–10.45 Přestávka

10.45–11.30

ooooooooooo

PECHA KUCHA:

CO SE DĚJE PRO PODPORU NÁPADŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ VE FORMÁLNÍM I NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ?

Podnikaví učitelé i žáci/absolventi budou sdílet zkušenosti v oblasti podpory a rozvoje nápadů a příležitostí. Co může škola nabídnout žákům a jak je může motivovat k aktivnímu studiu? Co konkrétně podnikavým absolventům škola dala / může dát? Své zkušenosti představí:

Václav Klement – ředitel Gymnázia Vyškov (projekt OZON aneb netradiční pojetí gymnaziální výukyPREZENTACE

Adrian Drozdek – podnikavý student, absolvent Soutěž a podnikej PREZENTACE

Projekt Interns – podnikaví studenti, absolventi Prázdninové školy podnikání s JIC PREZENTACE

Lucie Škarková – Pedagogická fakulta MU PREZENTACE
Daniel Pražák – ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha PREZENTACE

11.30–12.30

oooooooooooooooo

PANELOVÁ DISKUZE:

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH NÁPADŮ

Jaká je situace ve školství v oblasti podpory nápadů a příležitostí? Jak konkrétně podporují nebo mohou podporovat školy podnikavé absolventy? Jak zbourat mýty, že podnikavost není možné učit?

Panelisty budou všichni, kdo představili své nápady a zkušenosti v bloku pecha kucha. Využijte příležitosti se jich na jejich zkušenosti zeptat!

12.30–13.30 Přestávka na oběd

 

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY (k výběru) – pod záštitou projektu E-COOL

13.30–15.00

Ivana Kubát Chlubná

Pavlína Olšáková

JIC

oooooooooooooooo

5x O TOM, JAK NA NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI (pro učitele SŠ)

Přemýšlíte, jak ve třídě vytvořit prostředí pro práci s kreativitou a jak žáky podpořit ve vidění příležitostí a práci na nápadu? V rámci workshopu s JIC se seznámíte a vyzkoušíte si konkrétní metody a aktivity, které nastartují kreativitu žáků na plné obrátky. Čerpat inspiraci budeme z osvědčených formátů JIC i ze zahraniční inspirace projektu E-COOL. Odnesete si pět konkrétních aktivit, které můžete zapojit do své výuky a podpořit tak podnikavost svých žáků už dnes.

13.30–15.00

Václav Klement

Romana Měřínská

Gymnázium Vyškov

OZON ANEB NETRADIČNÍ POJETÍ GYMNAZIÁLNÍ VÝUKY (pro učitele ZŠ, SŠ)

OZON – O3 = objevování, originalita myšlení a otevřenost v komunikaci. To jsou tři základní kameny nového směru vzdělávání žáků osmiletého gymnázia ve Vyškově. Týmová práce, ale i podpora nadaných žáků se snáze realizuje v menším kolektivu, což nám OZON umožňuje. Ve třídě je 16 žáků. Učivo školního roku je rozděleno do 6 tematických celků a je propojeno ve všech předmětech – od českého jazyka až po výtvarnou výchovu. Aktivně využíváme různé učební styly a metody (badatelská, projektová, interaktivní výuka, RWCT metody, mezipředmětové vztahy, terénní výuka, CLIL). Nedílnou součástí výuky je rozvoj tzv. soft skills, a práce s informacemi, které žáci nepřijímají pouze pasivně, ale učí se je třídit a kriticky s nimi pracovat. Na workshopu proběhne ukázka vybraných témat a praktických činností, lektoři budou sdílet postřehy a zkušenosti z netradiční výuky.

13.30–15.00

Miroslav Jurčík

Pedagogická fakulta

MU

KARTY BEZRÁKOSKY: JAK PRACUJÍ STUDENTI, KDYŽ DOSTANOU PŘÍLEŽITOST (pro učitele ZŠ, SŠ)

Kázeň ve školní třídě je strašákem studentů učitelství i začínajících pedagogů. Proto vznikla na Katedře pedagogiky PdF MU nová didaktická pomůcka, která pomáhá v osvojování efektivních metod řízení třídy. Přijďte si poslechnout jaká byla cesta od nápadu přes realizaci až k výslednému produktu a vyzkoušet si, jak karty využít pro svůj profesní rozvoj.

13.30–15.00

Veronika Šancová

Prototýpci, Lipka

ROZVÍJÍME DIVERGENTNÍ MYŠLENÍ U DĚTÍ (pro učitele ZŠ)

Jak z dětí dostat nápady? Proč má smysl cíleně rozvíjet divergentní myšlení? Kde hledat inspiraci? Proč se hodí dát prostor prokrastinaci? A k čemu se mohou hodit myšlenkové mapy? Na workshopu si odpovíme na tyto otázky a vyzkoušíme si jednoduché, ale účinné techniky na rozvoj kreativity. Odnesete si nápady do výuky, které využijete hned druhý den a je jedno, jestli se s dětmi uvidíte osobně nebo online.

 

LEKTOŘI A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

foto danuse nerudova

Danuše Nerudová

Mendelova univerzita v Brně

Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně je aktivní spolutvůrkyní prostředí, ve kterém žije, snaží se zapojovat do společenského dění. Je předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, členkou expertního ekonomického týmu koroNERV-20 a zastánkyní rovnocenných příležitostí žen na trhu práce. Je také čilou glosátorkou aktuálních nejen ekonomických témat. Od roku 2019 ji časopis FORBES zařazuje do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

foto daniel pražák

Daniel Pražák

ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha

Podnikavý učitel na ZŠ, dále působí v Akademickém senátu a iniciativě Otevřeno – měníme vzdělávání pedagogů, bývalý lektor IT ve společnosti Boxed.

pavlina olsakova foto

Pavlína Olšáková

JIC

Pavlína má zkušenosti s vedením podnikavých týmů na středních školách. Pomohla desítkám studentů nakopnout vlastní podnikaní. Baví ji motivovat ostatní k vyšším cílům.

ivana chlubna foto

Ivana Kubát Chlubná

JIC

Ivana se věnuje rozvoji podnikavosti ve vzdělávání a podporuje studenty středních i vysokých škol v práci na vlastních nápadech. Věří, že rozvoj a podpora nové generace studentů je klíč k úspěchu nás všech.

foto vaclav klement

Václav Klement

Gymnázium Vyškov

Učitel (nyní ředitel) s více naž 30 letou praxí ve výuce na základní i střední škole, který podporuje studenty v podnikavosti. Absolvent Přírodovědecké fakulty MU Brno, obor Matematika – Fyzika.

foto merinska

Romana Měřínská

Gymnázium Vyškov

Romana Měřínská je třídní učitelkou v sekundě OZONu na gymnáziu ve Vyškově. Od začátku se aktivně podílela na přípravě celého projektu OZON, včetně tvorby ŠVP.

foto veronika sancova

Veronika Šancová

Prototýpci, Lipka

Veronika je lektorka digitálních kompetencí a metodička podnikavosti v projektu Implementace KAP JMK II. Založila organizaci Prototýpci, která povzbuzuje děti k realizaci jejich vlastních nápadů a snaží se stírat hranici mezi fyzickým a digitálním tvořením.

foto drozdek

Adrian Drozdek

Student MENDELU, MUNI

V 18 letech založil mobilní aplikaci DejKafe.cz, nyní provozuje první českou značku Yerba Mate MUUD Labs, pracuje na nové mobilní aplikaci a spoluorganizuje komunitu mladých podnikatelů TRAION. V současnosti je Adrian studentem ekonomie na MENDELU a mezinárodního práva na MUNI.

foto interns

interns.cz

Projekt interns.cz se zabývá popularizací stáží v České republice. Tři kluci z Brna a tým plný mladých studentů, různých zájmů. Ale společným cílem, posunout kulturu stáží v ČR na úroveň, která panuje v

západní Evropě.

foto lucie skarkova

Lucie Škarková

Pedagogická fakulta MU

Odborná asistentka na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU

foto miroslav jurcik

Miroslav Jurčík

Pedagogická fakulta MU

Miroslav Jurčík je doktorand na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU a vedoucí realizačního týmu didaktické pomůcky Karty BEZRÁKOSKY.

foto martina pouchla

Martina Pouchlá

Martina Pouchlá je moderátorka, reportérka a dokumentaristka. Vystudovala sociologii a mediální studia na MU, kde externě přednáší rozhlasovou žurnalistiku. Od roku 2010 spolupracuje s Českým rozhlasem, kde nyní působí jako redaktorka publicistiky a pokrývá témata o vědě, technice či náboženském životě v Česku. Její hlas můžete nejčastěji slyšet na stanici Český rozhlas Plus. Za svou práci získala Prix Bohemia, Åke Blomström Award a nominaci na Prix Europa.

 

 

 

logolink

 

logolink projektu E-COOL

Konference je spolufinancovaná z projektu E-COOL, který je realizován v rámci Interreg Europe.

Fotogalerie:
Podnikavá konference 2021Podnikavá konference 2021Podnikavá konference 2021


Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.