Přírodní učebna pod starým hradem

Projekt vytvářel a v dialogu se školami ověřil pilotní řadu environmentálně laděných programů v ostrůvku přírodního prostředí v centru města Brna - v parku pod hradem Špilberkem. Stavěl především na nabídce atraktivních aktivit blízkých současné generaci dětí.

Cílem projektu bylo vytvořit systém interaktivních zážitkových programů, které na jedné straně prohloubí vztah k místu a jeho přírodnímu a kulturnímu dědictví a na straně druhé přiblíží přírodní procesy kolem nás. Vytvořené programy měly zvýšit atraktivitu vzdělávání a pobytu v přírodním prostředí města. Současně by měly být inspirací pedagogům při realizaci průřezového tématu environmentální výchova.

Výstupy projektu jsou určeny široké veřejnosti a žákům základních a středních škol Jihomoravského kraje. Veřejnost může využít herní aktivity v parku pod hradem, které umožní samostatné odkrývání historie známých míst. Základním a středním školám nabízíme od školního roku 2012/2013 nabídnuty výukové programy postavené na problémovém vyučování, mezipředmětových tématech a interaktivních výukových prvcích v nově vybudované Otevřené zahradě Nadace Partnerství na severním svahu Špilberku.

Nabídka pro veřejnost: Hravý Špilberk

 

Projekt byl realizován v období 9/2011–1/2013 a byl podpořen Nadací OKD.

 

© LIPKA 2020