Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy

Stručný obsah projektu

Lipku již dlouhodobě těší vysoká poptávka po výukových programech ze strany škol a školských zařízení. V rámci projektu Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy došlo ke zvýšení kapacity dvou pracovišť, a tím k uspokojení části poptávky.

 

Na pracovišti Lipky Lipová byla vybudována nová učebna formou přístavby a rekonstruována kotelna. Přístavba je provedena v nízkoenergetickém standardu a v součtu tak dojde ke snížení provozních nákladů budovy. Menší část projektu je věnována rekonstrukci výukových prvků v zahradě – mola u jezírka a skleníku.

Na pracovišti Lipky Jezírko byl dostavěn další objekt, který zabezpečuje ubytování pro poskytování pobytových výukových programů.

 

Cíle projektu

  • Rozšíření stávajících nevyhovujících výukových prostor na pracovišti Lipová.
  • Zvýšení kapacity pracoviště Lipová pro ekologické výukové programy a mimoškolní činnost.
  • Rekonstrukce kotelny pracoviště Lipová, zvýšení provozní efektivity budovy a obnova výukových prvků v okolí pracoviště.
  • Rozšíření kapacity pracoviště Jezírko o pobytové výukové programy.
  • Zvýšení udržitelnosti Lipky pomocí příjmů za pobytové programy.

 

Celkové náklady projektu 22 382 770,00 Kč

 

© LIPKA 2020