Act WELLL!

Projektem ACT WELLL! (jehož zkratka znamená Austrian Czech Team Widens Evocative Life Long Learning) Lipka zahajuje svoji první přeshraniční spolupráci s rakouským partnerem Umweltildung Wien za účasti dalšího partnera z kraje Vysočina, Chaloupkami o.p.s.
ACT WELLL! zasahuje do oblasti rozvoje lidských zdrojů, trhu práce, vzdělávání a kvalifikace a byl podpořen operačním programem Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

 

ACT WELLL! pro učitele

Nabídka je určena pedagogům mateřských a základních škol, ale i lektorům a pedagogům volnočasových aktivit. Systematické vzdělávání upevňuje principy zážitkové environmentální pedagogiky a zaměřuje se konkrétně na tato témata: Zahrada pro děti, Život v půdě, Dětská farma, Hmyzí hotely, Biodiverzita a Les jako životní prostor.
Učitelé a lektoři v rámci vzdělávání projdou základním školením (tzv. „Basic Training“), které bude zaměřené na metody zážitkové pedagogiky a rozvoje sociálních dovedností („soft skills“). Dále budou mít možnost zúčastnit se exkurzí („Facility Trainings“), kde se seznámí s novými zařízeními a programy pro environmentální vzdělávání jednotlivých partnerských organizací. Posledním stupněm k ukončení vzdělávacího cyklu je tzv. speciální školení („Special trainings“), při němž se pedagogové budou intenzivně zabývat programy jednotlivých projektových aktivit.

 

Stáhněte si rozpis jednotlivých seminářů

Semináře pro pedagogy MŠ

Semináře pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Semináře pro pedagogy 2. stupně ZŠ


ACT WELLL! pro školy

V rámci ACT WELLL! budou mít školy příležitost navázat nová partnerství a spolupráce s rakouskými školami. Zapojené třídy základních a středních škol se budou navzájem setkávat v zařízeních partnerů projektu, kde budou moci využívat vybudované zázemí projektových aktivit. Bude pro ně vytvořena nabídka zážitkových programů – Zahrada pro děti, Život v půdě, Dětská farma, Hmyzí hotely, Biodiverzita a Les jako životní prostor, kterých se budou účastnit české a rakouské třídy společně.


Realizační období projektu je od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2014.

 

http://www.act-welll.eu/

 

 

**