Ekologický výukový program Hospodářství u Šnofouse

Příspěvek 10 000 Kč z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica byl poskytnut na realizaci nového ekologického výukového programu Hospodářství u Šnofouse. Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2011 do 20. 5. 2012 na pracovišti Lipky Lipová.


Hlavním cílem projektu je podpora environmentálního vzdělávání, zaměřená na žáky 1.–2. tříd ZŠ JMK. Součástí projektu je také snaha o inspiraci  pedagogů škol, kteří k nám na pracoviště přicházejí.


V průběhu projektu EVP Hospodářství u Šnofouse vytvořili pracovníci Lipky 3hodinový EVP pro žáky 1.–2. tříd ZŠ JMK. Do jeho postupných úprav se podle zkušeností s jeho realizací zapojovali také někteří externí lektoři Lipky. V průběhu realizace projektu se program vytvořil a realizoval. Vytvořili jsme k němu také pomůcky, které jsou využitelné i při dalších aktivitách Lipky (např. textilní plátno s vyobrazením krajiny s obydlím). V průběhu projektu se programu zúčastnilo 36 tříd, 707 žáků. Mnozí z nich se poprvé setkali s domácí výrobou tvarohu i másla, poznali jeho původ a prakticky si vše vyzkoušeli. Potkali se s živými králíky i slepicemi, což oceňovali hlavně městské děti, které již nemají k domácím zvířatům přístup.


Důležitou součástí programu je také vést děti k rozeznání přirozených potřeb zvířat, různých způsobů chovů hospodářských zvířat a možností jejich ovlivňování z role spotřebitele. Vše je vedeno formou přiměřenou věku dětí.


Tento projekt umožnil rozšířit nabídku pracoviště Lipky Lipová o další praktický program a pracovat s dětmi na tématech, o kterých se často diskutuje převážně se staršími studenty.

 

 

 

 

 

Fotogalerie:


**