Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů environmentální výchovy

Cílem projektu Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů environmentální výchovy je rozšíření nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení Olomouckého kraje tak, aby byli připraveni efektivně naplňovat průřezové téma Environmentální výchova ve vzdělávací oblasti RVP ZV, RVP G (Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost) a přírodovědné oblasti RVP ostatních středních škol. Zároveň si projekt klade za cíl obohatit toto téma o vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

K naplnění obecného cíle směřují tyto cíle dílčí:

  • Rozšířit základnu systematicky vzdělaných koordinátorů EVVO v Olomouckém kraji díky realizacispecializačního studia.
  • Propojit vzdělávání v oblasti EV a UR s novými metodickými postupy a efektivními modely učení jako je využití e-learningového prostředí.
  • Podpořit prohlubování kompetencí v udržitelném rozvoji vytvořením specializovaných odborných publikací.
  • Podpořit implementaci příkladů dobré praxe EV a UR vysoké kvality prostřednictvím prohlubujícíchvzdělávacích akcí se zahraniční inspirací.

 

**