Turismus v krase a kras v turismu

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj přírodě blízký turismu v oblastech Moravského krasu a Velké Fatry, představit regionální specifika krasových oblastí a možnosti, jak jejich potenciál využít v praxi – pedagogice, volném čase a turistice.


Jeskyně tam a zpět

Hlavním výstupem bylo vydání knihy Jeskyně tam a zpět. Publikace představuje fenomén krasové krajiny v Česku a na Slovensku, dopodrobna se věnuje výzkumu jeskyní a speleologii. Naším cílem bylo vytvořit knihu, která by se stala inspirací i užitečnou pomůckou pro všechny jeskyňářské nadšence při objevování podzemních krás, ale i pro pedagogy a vedoucí volnočasových aktivit.


Kniha byla vydána ve dvou verzích. Elektronickou, nekrácenou verzi lze stáhnout na projektových webových stránkách, upravenou tištěnou verzi si mohou zájemci bezplatně vyzvednout na některém z těchto míst:

  • Lipka, pracoviště Rychta, Krásensko 76
  • Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno
  • Klub Ulita, B. Němcové 2a, Blansko


Obrazový průvodce po skrytých částech krasu

Vedle knihy o jeskyních jsme vydali unikátního turistického průvodce po skrytých krásách Moravského krasu a Velké Fatry. Kniha dopodrobna představuje obě oblasti, jak z hlediska přírodních krás, tak z hlediska historii, řemesel a volného času. Součástí publikace je také skládačka s dvěma typy na výlet pro rodiny s dětmi.

 

Elektronická verze průvodce je ke stažení na stránkách projektu, tištěnou verzi si mohou zájemci bezplatně vyzvednout na některém z těchto míst:

  • Lipka, pracoviště Rychta, Krásensko 76
  • Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno


Workshopy i výlety na koloběžkách

V rámci projektu proběhly tři workshopy, které odborné veřejnosti (průvodci, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, pedagogové) představili metodu Interpretace místního dědictví a prostřednictvím komentovaných odborných terénních exkurzí vybraná místa Moravského krasu. Všem, které Moravský kras zajímá z hlediska přírodních krás, byly určeny komentované výlety na koloběžkách.

 

Projekt proběhl ve spolupráci Lipky a občanského sdružení Comitatus Thurociensis.

Doba realizace: 1. 12. 2013 – 30. 11. 2014


Více informací najdete na stránkách projektu. Sledovat nás můžete také na Facebooku.

KE STAŽENÍ


Kontaktní osoby

Vzdělávací aktivity, publikace – Mgr. Barbora Appelová, E: barbora.appelova(at)lipka.cz

Organizační zabezpečení projektu – Dana Nováková, E: dana.novakova(at)lipka.cz, T: 605 644 535.

 

Projekt Turismus v krase a kras v turismu, ITMS 22410520039, je finančně podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou.

 

© LIPKA 2020