Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti významu lesních ekosystémů, jejich diverzity a podmínek, které ji ovlivňují. Cílem projektu je harmonické skloubení ochrany a šetrného využívání přírodních zdrojů a vzdělávání veřejnosti k respektu ke všem funkcím lesních ekosystémů.

 

Nositelem projektu je Mendelova univerzita v Brně a Lipka je jeho partnerem. Za Lipku se projektu účastní pracoviště Jezírko. Výstupy projektu budou nově vytvořené a realizované environmentální vzdělávací programy. Cílovými skupinami projektu jsou studenti Mendelovy univerzity, žáci ZŠ, pedagogové ZŠ a veřejnost. Projekt klade důraz na to, aby cílové skupiny na praktických příkladech získaly povědomí o složitosti procesů v přírodě. Děti, které projdou výukovými programy, by měly získat dostatečně široký rozsah znalostí k tomu, aby se v budoucnu dokázaly orientovat v základních podmínkách fungování lesních ekosystémů a procesech, které zde probíhají.


PRO ŠKOLY

V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny nové výukové programy zaměřené na biodiverzitu lesních ekosystémů. Tyto programy budou tři – dva pobytové a jeden jednodenní. Pilotní ověřování programů bude probíhat v lednu až únoru 2016 s využitím nově vystavěné učebny.


PRO VEŘEJNOST

V rámci projektu budou vybudovány prvky infrastruktury v areálu Jezírka – informační tabule a mapa areálu. Areál bude v sezoně duben-říjen pravidelně otevřen veřejnosti (mimo dobu letních prázdnin) a uspořádáme tři jednodenní osvětové akce. V sadu u Jezírka budou určeny odrůdy ovocných stromů a vytvořena a instalována informační tabule.V rámci projektu dále proběhne letní pobyt pro dětský oddíl spojený s monitoringem velkých šelem.


PŘÍSTAVBA VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI

V rámci projektu rozšíříme počet našich výukových místností. K ubytovací části bude během léta 2015 přistavěna nová budova s učebnou a šatnou, včetně jejího vybavení výukovou pecí, nábytkem a potřebnou technikou pro realizaci vzdělávacích aktivit. 

Realizační období projektu je od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

Prohlášení Ministerstva financí ČR k Norským fondům.

© LIPKA 2020