Zvyšování povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí široké veřejnosti o biodiverzitě, její ochraně a také obecné motivaci lidí biodiverzitu chránit v každodenním životě. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím komplexní osvětové kampaně, aktivního zapojování občanů a modelových výukových programů. Hlavním výsledkem projektu bude zprostředkování snadno pochopitelných a atraktivně prezentovaných informací o biodiverzitě lidem, kteří neměli možnost dozvědět se o tomto tématu dříve.

 

Nositelem projektu je Hnutí Duha a Lipka je jeho partnerem. Za Lipku se projektu účastní pracoviště Rychta a pracoviště Kamenná. Cílovými skupinami jsou žáci středních škol, studenti vysokých škol a univerzit v České republice a veřejnost.

 

PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

V rámci projektu vznikne na pracovišti Rychta nový modelový terénní výukový program k ochraně biodiverzity pro žáky středních škol a budou uspořádány dva víkendové terénní kurzy ochrany velkých šelem v Beskydech a na Šumavě.

 

PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Pracoviště Kamenná nabídne v rámci projektu studentům vysokých škol zimní terénní expedici do CHKO Beskydy a NP Šumava a týdenní kurz praktické ochrany biodiverzity v Bílých Karpatech. V rámci těchto akcí se studenti aktivně zapojí do praktických činností, jako je kosení luk a úklid lesů, stopování šelem apod.

 

Realizační období projektu je od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2016.

Projekt je financována z EHP a Norských fondů 2009–2014.

 

© LIPKA 2020