Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I

Projekt se zaměřuje především na poskytování sociálně-právního poradenství, na pořádání sociálně-kulturních kurzů a kurzů českého jazyka. Nedílnou součástí projektu jsou i multikulturní a integrační aktivity a podpora aktivit komunitního typu.

 

V rámci tohoto projektu Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravuje pro rodiče a jejich děti rukodělné aktivity zaměřené na řemesla a zvyky typické pro Českou republiku.

 

Doba trvání projektu AMIF/1/03 je od 1. 10. 2015 do 30. 6. 2016.

Partneři projektu

Statutární město Brno

Diecézní charita Brno

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Armáda spásy v České republice

Jihomoravské regionální centrum pro podporu integrace cizinců

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Nositelem projektu je Jihomoravský kraj.

Projekt je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

**