Projekt Málaš 2016 – We Are Fighting against Xenophobia

V rámci realizace projektu proběhlo setkání občanů ze Slovenska (obec Málaš a občanské sdružení Guľôčka), Maďarska (obec Nötincs), Polska (město Racibórz), České republiky (Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání) a  Rumunska (folklorní soubor Botorka). Celá akce byla zaměřena na migrační politiku, boj proti xenofobii, sociální a kulturní integraci migrantů a další podobná témata.


Místo a konání akce: obec Málaš, Slovenská republika, 30. 6. – 3. 7. 2016

Výběr z programu:

  • seznámení účastníků a představení zastoupených organizací
  • workshopy na témata Blízkost či rozdílnost kultur zúčastněných hostů, Migranti a já, Ovlivňujeme budoucnost EU
  • anketa zaměřená na povědomí účastníků o evropské migrační politice
  • prezentace migrační politiky spojená s diskuzí zaměřenou na solidaritu, soudržnost a respektování odlišných kulturních principů
  • přednáška na téma Budoucnost Evropy – vliv masivního příchodu běženců na každodenní život obyvatel EU
  • konference zaměřená na aktivní občanství, demokratické hodnoty, práva občanů atd.
  • gastronomická soutěž ve vaření národních specialit zúčastněných zemí
  • návštěva typické slovenské salaše a prezentace místních výrobků
  • vystoupení dechového souboru Malá Haná z České republiky a folklorních souborů Kincső, Nádas a Vatra ze Slovenska a Botorka z Rumunska
  • slavnostní mše

 

Celá akce prohloubila spolupráci zúčastněných partnerů, diskuzi o možné participaci občanů na evropské politice a především debatu o aktuální vlně xenofobie navazující na silnou migraci obyvatel s jinou kulturou a náboženskými tradicemi.


Akce byla spolufinancována v rámci programu Evropské unie Evropa pro občany, opatření pro družební partnerství měst.

**