Podpora environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a výuky českého jazyka ve Svaljavském rajonu na Zakarpatské Ukrajině

S ukrajinskou základní školou v Rosoši Lipka spolupracuje od roku 2013 a postupně navazujeme kontakty s dalšími školami v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Cílem projektu je podpora rozvoje environmentální výchovy a osvěty ve školách Zakarpatské oblasti a propagace Jihomoravského kraje v tamním regionu prostřednictvím konkrétní metodické a věcné pomoci a posílení povědomí jihomoravských pedagogů a zprostředkovaně i jejich žáků o podmínkách a perspektivách života v Zakarpatské oblasti, která byla součástí předválečného Československa. Česko-ukrajinské vztahy rozvíjíme prostřednictvím třech základních pilířů: environmentální výchova, vzdělávání a osvěta; eliminace jazykových bariér; společné tradice a jedinečnosti vlastní národní identity.

 

Realizátoři

Na realizaci projektového záměru se podílí Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace; Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace; Základní škola a mateřská škola Podomí (Vyškovsko) a Základní škola Rosoš (Ukrajina, Zakarpatská oblast).

Vzdělávací pobyt ukrajinských dětí v ČR byl v roce 2017 podpořen také příspěvkem Nadace Via z „Fondu manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině“ – na aktivity projektu „Hezky česky pospolu“.


 

 


© LIPKA 2020