Málaš 2017, The European Union Through the Eyes of its Citizens

Díky zapojení do projektu jsme se mohli zúčastnit setkání více než 300 občanů ze Slovenska (obec Málaš a občanské sdružení Guľôčka), Maďarska (obec Nötincs), Polska (město Racibórz), České republiky (Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání), Rumunska (folklorní soubor Botorka) a Itálie (město Gavignano). Celá akce byla zaměřena na iniciativy a zapojení občanů do života měst a obcí EU, na integraci menšin a také na diskuzi o budoucnosti EU především z pohledu mladých lidí.


Místo a konání akce: obec Málaš, Slovenská republika, 29. 6. – 2. 7. 2017

Výběr z programu:

 • seznámení účastníků a zastoupených organizací
 • předstanení iniciativ a projektů zaměřených na spolupráci a zapojení občanů do života v obcích a městech
 • workshop pro mládež na témata My jsme budoucnost Evropy
 • návštěva muzea holokaustu v Seredi, pomníku obětem II. světové války v Kalné nad Hronom, vojenského muzea v Podhronském Ruskově a muzea F. Schuberta v Želiezovcích
 • diskuze partnerů na téma euroskepticismus a vliv na rapidní nárůst fašistických a extrémistických politických stran
 • přednáška Chceme být členy EU
 • diskuze partnerů nad problémy mladých lidí v EU a budoucí podobě unie přitažlivé pro mladou generaci
 • zhlédnutí filmů o integraci menšin v EU a následná diskuze o národnostních rozdílech a Evropě jako místě setkávání různých kultur, národů a vyznání
 • vystoupení dechového souboru Pečeničan z Pečenic, folklorních souborů Botorka z Rumunska a Nádas ze Slovenska, populární maďarské zpěvačky Zalatnay Sarolty a také populární rockové skupiny Edda Muvek
 • slavnostní mše
 • závěrečná konference zaměřená na důležitost aktivního členství v EU, na demokratické hodnoty a respektování rozdílných kulturních principů

 

Celá akce prohloubila spolupráci zúčastněných partnerů, diskuzi o iniciativách občanů, pokračující vlně xenofobie a budoucnosti EU.


Akce byla spolufinancována v rámci programu Evropské unie Evropa pro občany, opatření pro družební partnerství měst.

Soubory ke stažení:
podrobnejsi informace  (pdf, 245 kB), 09.08.2017, 10:36


© LIPKA 2020