Málaš 2018, Stronger and More Unified Union

Díky zapojení do projektu jsme se mohli zúčastnit setkání téměř 300 občanů ze Slovenska (obec Málaš a občanské sdružení Guľôčka), Maďarska (obec Nötincs), Polska (město Racibórz), České republiky (Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání), Rumunska (folklorní soubor a neziskovka Botorka) a Itálie (město Gavignano). Celá akce byla zaměřena na iniciativy a zapojení občanů do života měst a obcí EU, na integraci menšin a také na diskuzi o budoucnosti EU především z pohledu mladých lidí.


Místo a konání akce: obec Málaš, Slovenská republika, 29. 6. – 1. 7. 2018

Výběr z programu:

  • diskuze na téma Moje začátky v cizí krajině zaměřená především na proces integrace, překonávání jazykové a kulturní bariéry, předsudků a strachu
  • debaty o možnostech rozvíjení vzájemné spolupráce, většího zapojení občanů do veřejného života, rozvíjení dobrovolnických aktivit
  • prezentace úspěšných projektů podorovaných z grantů EU
  • ukázky tradičních řemesel, kulturní vystoupení podporující vzájemné poznávání tradic a zvyků

 

Celá akce prohloubila spolupráci zúčastněných partnerů, diskuzi o iniciativách občanů, pokračující vlně xenofobie a budoucnosti EU.


Akce byla spolufinancována v rámci programu Evropské unie Evropa pro občany, opatření pro družební partnerství měst.

Soubory ke stažení:
Podrobnější informace  (pdf, 225 kB), 27.07.2018, 14:45


© LIPKA 2020