BUDKA: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce

Cíle projektu:

  • Každé pracoviště Lipky navázalo kontakty s několika školami, s nimiž buduje dlouhodobé partnerství
  • Ve spolupráci s pedagogy z vybraných škol vznikají nové vzdělávací programy
  • Tyto programy jsou vytvořeny tak, aby bylo možné je, s nevelkými úpravami, použít i na dalších školách

 

Typy programů, jež vznikají:

  • Vzdělávací programy pro tělesně postižené žáky (Spolupráce se ZŠ Kociánka)
  • Vzdělávací cykly krátkých programů (Cyklus „Zdravý životní styl“, Cyklus za příběhem Lišky Bystroušky, Program terénní výuky pro víceletá gymnázia a Tematické programy pro mateřské školy)
  • Pobytové vzdělávací programy (Krasový pobyt pro víceletá gymnázia, Přírodovědné pobyty pro druhý stupeň ZŠ, Pobytové programy terénní výuky v chráněných územích pro SŠ, Pobytový program o přírodě pro první stupeň ZŠ, Pobytové programy Barevný podzim pro první stupeň ZŠ, Pobytové environmentální praktikum pro druhý stupeň ZŠ)

 

Manažerka projektu: Světla Froncová, svetla.froncova(at)lipka.cz


Projekt je realizován v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

 

Materiály ke stažení:

Podaktivita 1.1. Celoroční projekt pro žáky ZŠ Kociánka

Příběhy z přírody

Vzdělávací program je určen pro žáky speciálních škol. Žáci se postupně věnují biotopům půdy, zahrady a rybníka. V první části zkoumají život a význam žížaly v přírodě, vliv člověka na životní prostředí žížal, zejména utužování půdy a orba. Druhá část navazuje na téma půdy pěstováním rostlin v zahradě. Žáci se seznamují s domácími zvířaty a jejich chovem. Třetí část se zabývá prostředím rybníka a vlastnostmi vody.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.1. Cyklus Zdravý životní styl

Hravě zdravě

Vzdělávací program je určen pro žáky 2.–3. tříd ZŠ. Žák se seznamuje s pojmem zdravý životní styl, teoreticky se obeznamuje s významem a obsahem jeho jednotlivých oblastí. Prostřednictvím zážitkových aktivit je inspirován k praktickému nastavení jeho zdravých stravovacích návyků. Žák je kontaktován s živou přírodou.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.2. Cyklus za příběhem Lišky Bystroušky

Liška Bystrouška

Program pro žáky 2.–4. tříd ZŠ a seznamuje účastníky s příběhem knihy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška. Úvodní bloky jsou realizovány ve škole a žáci se seznamují s dílem Rudolfa Těsnohlídka, specifickou hanáckou mluvou, s problematikou domestikace divokých zvířat a lesním ekosystémem obecně. Na tento úvod navazují bloky ve škole, které téma dále rozpracovávají a využívají jej v různých předmětech. Program je zakončen exkurzí kolem Bílovic nad Svitavou, jakožto dějištěm příběhu knihy.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.3. Programy terénní výuky pro víceletá gymnázia

Terénní výuka ve vodních biotopech badatelsky orientovaným učením

Vzdělávací program je určen pro žáky víceletých gymnázií a je učebním celkem zaměřeným na výuku přírodopisu v přírodě. Jde o promyšlenou terénní výuku s motivačním úvodem a závěrem s hodnocením a reflexí. Program využívá metodu badatelského vyučování vedoucí k zatraktivnění a zefektivnění výuky, klade důraz na prožitek v přírodě, spolupráci v týmu i seberealizaci každého žáka.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.4. Tematické programy pro mateřské školy

Příroda v košíku

Cyklem 8 krátkých programů děti provází oživlý zahradní trpaslík. Děti poznávají, jak mohou využít rostliny za školní zahrady, ale i blízké přírody, pro hraní i tvoření, poznají původ některých potravin. Z jablek si vyrobí mošt, hrají si s podzimními plody, řepu využijí nejen pro přípravu pomazánky, ale také jako prostředek pro malování. Z brambor získají škrob, který pak využijí při netradičním malování. Upečou si sušenky ze surovin, které si samy vyrobí, klíčící semena pozorují i ochutnají. Pomocí kopřivy obarví látku a uvaří z ní polévku. Každé téma se vztahuje k jednomu měsíci v roce.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 3.3.  Pobytové programy terénní výuky v chráněných územích pro střední školy

Eko-turistická kancelář s.r.o.

Třídenní výukový program pro středoškoláky zaměřený na biologické a místně poznávací pobyty v chráněných územích, poznávání místních reálií, interpretaci kulturního a přírodního dědictví, aktivní ochranu přírody a učení se prožitky.

Ekoturistická kancelář s.r.o. vytváří žákům alias účastníkům zájezdu dovolenou snů v chráněných krajinných oblastech. Delegáti turistické kanceláře zprostředkují žákům hloubkový průzkum chráněných krajinných oblastí a jedinečné zážitky v místech, kam se ne každý smrtelník může jít podívat. Žáci zkoumají ornitologickou, entomologickou a botanickou pestrost kulturní krajiny a krajiny chráněné.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 3.5.  Pobytové programy Barevný podzim pro první stupeň ZŠ

Včelí údolí

Program je určen žákům 2.–4. tříd ZŠ a žáky seznamuje se životem včel, přeměnou na včely mají žáci možnost praktickými simulačními aktivitami poznat svět jejich očima. V úvodní motivaci je smutný včelař žádá, aby vyšetřili, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci postupně zjišťují, že se včely bojí povodně, která nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru formování údolí a toku říčky v okolí základny žáci postupně zjistí, že se vliv člověka neodrazil v krajině natolik, že by se včely měly obávat.

STÁHNETE ZDE

 

 

 

Projekt BUDKA: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce

je spolufinancován Evropskou unií.


© LIPKA 2020