BUDKA: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce

Cíle projektu:

  • Každé pracoviště Lipky navázalo kontakty s několika školami, s nimiž buduje dlouhodobé partnerství
  • Ve spolupráci s pedagogy z vybraných škol vznikají nové vzdělávací programy
  • Tyto programy jsou vytvořeny tak, aby bylo možné je, s nevelkými úpravami, použít i na dalších školách

 

Typy programů, jež vznikají:

  • Vzdělávací programy pro tělesně postižené žáky (Spolupráce se ZŠ Kociánka)
  • Vzdělávací cykly krátkých programů (Cyklus „Zdravý životní styl“, Cyklus za příběhem Lišky Bystroušky, Program terénní výuky pro víceletá gymnázia a Tematické programy pro mateřské školy)
  • Pobytové vzdělávací programy (Krasový pobyt pro víceletá gymnázia, Přírodovědné pobyty pro druhý stupeň ZŠ, Pobytové programy terénní výuky v chráněných územích pro SŠ, Pobytový program o přírodě pro první stupeň ZŠ, Pobytové programy Barevný podzim pro první stupeň ZŠ, Pobytové environmentální praktikum pro druhý stupeň ZŠ)

 

Manažerka projektu: Světla Froncová, svetla.froncova(at)lipka.cz


Projekt je realizován v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

 

Materiály ke stažení:

Podaktivita 1.1. Celoroční projekt pro žáky ZŠ Kociánka

Příběhy z přírody

Vzdělávací program je určen pro žáky speciálních škol. Žáci se postupně věnují biotopům půdy, zahrady a rybníka. V první části zkoumají život a význam žížaly v přírodě, vliv člověka na životní prostředí žížal, zejména utužování půdy a orba. Druhá část navazuje na téma půdy pěstováním rostlin v zahradě. Žáci se seznamují s domácími zvířaty a jejich chovem. Třetí část se zabývá prostředím rybníka a vlastnostmi vody.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.1. Cyklus Zdravý životní styl

Hravě zdravě

Vzdělávací program je určen pro žáky 2.–3. tříd ZŠ. Žák se seznamuje s pojmem zdravý životní styl, teoreticky se obeznamuje s významem a obsahem jeho jednotlivých oblastí. Prostřednictvím zážitkových aktivit je inspirován k praktickému nastavení jeho zdravých stravovacích návyků. Žák je kontaktován s živou přírodou.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.2. Cyklus za příběhem Lišky Bystroušky

Za liškou Bystrouškou

Program pro žáky 2.–4. tříd ZŠ a seznamuje účastníky s příběhem knihy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška. Úvodní bloky jsou realizovány ve škole a žáci se seznamují s dílem Rudolfa Těsnohlídka, specifickou hanáckou mluvou, s problematikou domestikace divokých zvířat a lesním ekosystémem obecně. Na tento úvod navazují bloky ve škole, které téma dále rozpracovávají a využívají jej v různých předmětech. Program je zakončen exkurzí kolem Bílovic nad Svitavou, jakožto dějištěm příběhu knihy.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.3. Programy terénní výuky pro víceletá gymnázia

1. program – Terénní výuka ve vodních biotopech badatelsky orientovaným učením

Vzdělávací program je určen pro žáky víceletých gymnázií a je učebním celkem zaměřeným na výuku přírodopisu v přírodě. Jde o promyšlenou terénní výuku s motivačním úvodem a závěrem s hodnocením a reflexí. Program využívá metodu badatelského vyučování vedoucí k zatraktivnění a zefektivnění výuky, klade důraz na prožitek v přírodě, spolupráci v týmu i seberealizaci každého žáka.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 2.4. Tematické programy pro mateřské školy

1. program – Příroda v košíku

Cyklem 8 krátkých programů děti provází oživlý zahradní trpaslík. Děti poznávají, jak mohou využít rostliny za školní zahrady, ale i blízké přírody, pro hraní i tvoření, poznají původ některých potravin. Z jablek si vyrobí mošt, hrají si s podzimními plody, řepu využijí nejen pro přípravu pomazánky, ale také jako prostředek pro malování. Z brambor získají škrob, který pak využijí při netradičním malování. Upečou si sušenky ze surovin, které si samy vyrobí, klíčící semena pozorují i ochutnají. Pomocí kopřivy obarví látku a uvaří z ní polévku. Každé téma se vztahuje k jednomu měsíci v roce.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 3.3.  Pobytové programy terénní výuky v chráněných územích pro střední školy

Eko-turistická kancelář s.r.o.

Třídenní výukový program pro středoškoláky zaměřený na biologické a místně poznávací pobyty v chráněných územích, poznávání místních reálií, interpretaci kulturního a přírodního dědictví, aktivní ochranu přírody a učení se prožitky.

Ekoturistická kancelář s.r.o. vytváří žákům alias účastníkům zájezdu dovolenou snů v chráněných krajinných oblastech. Delegáti turistické kanceláře zprostředkují žákům hloubkový průzkum chráněných krajinných oblastí a jedinečné zážitky v místech, kam se ne každý smrtelník může jít podívat. Žáci zkoumají ornitologickou, entomologickou a botanickou pestrost kulturní krajiny a krajiny chráněné.

STÁHNETE ZDE

Podaktivita 3.5.  Pobytové programy Barevný podzim pro první stupeň ZŠ

1. program – Včelí údolí

Program je určen žákům 2.–4. tříd ZŠ a žáky seznamuje se životem včel, přeměnou na včely mají žáci možnost praktickými simulačními aktivitami poznat svět jejich očima. V úvodní motivaci je smutný včelař žádá, aby vyšetřili, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci postupně zjišťují, že se včely bojí povodně, která nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru formování údolí a toku říčky v okolí základny žáci postupně zjistí, že se vliv člověka neodrazil v krajině natolik, že by se včely měly obávat.

2. program – Hmyzí detektivové

Žáci se na svém pobytu ocitnou v Detektivní kanceláři detektiva Antonína, který právě řeší případ mravence, který kdysi dal závazný slib a pořád se mu jej nedaří dodržet a splnit. Když odcházel z hmyzí školy, slíbili si se spolužáky, že se každý z nich pokusí najít to nejlepší místo na světě, kde by mohli společně žít v těch pro všechny nejlepších podmínkách. Nikdo se však neozval a mravenec řeší, jestli zapomněli nebo takové místo opravdu nenašli. Žáci přijmou žádost detektiva Antonína o spolupráci na případu a v rámci týdne zkoumají potřebné životní podmínky pro jednotlivé druhy hmyzu, stav krajiny a negativa způsobující změna klimatu a zásahy člověka do přírody.


STÁHNETE ZDE

 

 

 

Projekt BUDKA: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce

je spolufinancován Evropskou unií.


© LIPKA 2020