Erasmus+, podpora rozvoje lektorských dovedností a kompetencí směřujících k environmentálně a sociálně odpovědnému chování

Projekt se zaměřuje na získávání inspirace k environmentálnímu vzdělávání a na rozvoj lektorů organizace. Aktivity v rámci projektu umožňují navštívit různé vzdělávací instituce ve Švédsku a Finsku a využít získané poznatky ke zlepšení nabídky našich kurzů, k lepší individualizaci programů pro cílové skupiny a v neposlední řadě také k osobnostnímu rozvoji lektorů (rozvoj kritického myšlení, tvořivosti či podnikavosti).

 

Cíle projektu:

  1. Zavádění inovativních a aktivizujících pedagogických metod v environmentálním vzdělávání, umožňujících mezikulturní dialog a nabízejících prostor i pro zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky a studenty.
  2. Nové pedagogické metody budou založeny na propojení s reálným světem a otevřeném vzdělávacím prostředí, které umožňuje spolupráci mezi různými oblastmi.
  3. Rozvoj klíčových kompetencí lektorů, především tvořivosti, podnikavosti, smyslu pro iniciativu, kritické myšlení, převzetí spoluodpovědnosti za vzdělávací proces a také rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování.

 

Žadatel projektu:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Manažerka projektu: Pavla Švecová, pavla.svecova(at)lipka.cz


Projekt je realizován v období od 1. 9. 2018 do 30. 10. 2019.

Projekt je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+ a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

© LIPKA 2020