CVYK: Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

ealizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Realizátor projektu: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

 

Cílová skupina:

Pedagogové základních škol. Zapojeno bude 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje.

 

Cíl projektu:

Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (součást klíčových kompetencí RVP). Dílčím cílem je pak zpřesnění kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe (tzv. ukazatelů).

 

Dosažení cíle projektu:

Vytvoření dvou formativních skupin a jejich pravidelná a dlouhodobá činnost. V rámci projektu budou probíhat setkávání těchto skupin, konference a podpora na zapojených školách. Dále budou vytvářeny materiálů, které umožní přenesení nabitých zkušeností na další pedagogy a další školy.

 

Manažerka projektu: Jana Frödová, jana.frodova(at)lipka.cz, 602 644 535

 

Projekt Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink

© LIPKA 2020