Zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi podporou realizace příměstských táborů

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011802

Realizace projektu: 1. 1. 2020 31. 12. 2022

Realizátor projektu: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Cílová skupina:

Projekt je cílen na pomoc rodinám na území MAS Moravský kras. Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o děti do 15 let, kteří nemají dostatečné množství dovolené či pracovního volna a zároveň jiné možnosti kvalitní péče o děti v době jejich školního volna.

 

Cíl projektu:

Rodiče menších dětí mají v době školních prázdnin komplikovanou situaci. Rozsah jejich dovolené je nedostatečný na pokrytí celých prázdnin a prarodiče jsou často ještě v produktivním věku a pracují. Proto mnozí rodiče volí pro své děti program v podobě příměstských táborů. Pro mnohé rodiny jde však o finančně nákladnou záležitost.

Realizací projektu zvýšíme dostupnost příměstských táborů výrazným snížením jejich ceny. Pomůžeme tak rodinám z území MAS Moravský kras zabezpečit kvalitní program pro jejich děti.

Konkrétně v rámci projektu realizujeme 9 příměstských táborů v době letních prázdnin a 3 příměstské tábory v době podzimních prázdnin.

 

Manažerka projektu: Zdeňka Jičínská, tel. 736 473 849.

 

Projekt Zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi podporou realizace příměstských táborů je spolufinancován Evropskou unií.© LIPKA 2020