Lipka pro klima

Cílem projektu je zpracovat a vydat druhý díl Atlasu klimatické změny. Po vydání atlasu uspořádáme webinář pro pedagogy zaměřený na představení této pomůcky a inspriaci pro práci s ním při výuce. V průběhu realizace projektu posuneme přípravu dvou vzdělávacích programů pracoviště Rychta zaměřených na téma sucha a klimatické změny.

 

Projekt probíhá díky finanční podpoře Evropské Unie. Je součástí rozsáhlého projektu Cíle udržitelného rozvoje a migrace realizovaného Diakonií Českobratské církve evangelické.

 

 

 

**