Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji

Projekt je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve školách na území Jihomoravského kraje. Cílem je nabídnout školám výběr z možných nástrojů pro realizaci daného tématu ve výuce.

 

Cílem projektu je aktualizovat a zkvalitnit nabídku výukových programů pro školy. Vzniknou nové výukové programy a některé stávající budou inovovány. Témata jsou volena tak, aby odpovídala zaměření jednotlivých pracovišť Lipky, a mohla tak poskytnout kvalitní a širokou škálu programů pro školy.

 

Součástí jsou i dlouhodobé projekty jako Ekoškola (zaměřen na ekologizaci provozu škol),

Škola pro udržitelný život (zapojení škol do komunitního života), Krajina a lidé (zkoumá dřívější a současný stav krajiny v okolí školy) a Modelový projekt EVVO (ukazuje možnosti celoroční činnosti školy v oblasti environmentální výchovy). Snahou je rozšířit počet škol zapojených do jednotlivých projektů.

 

Důležitou součástí projektu „Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji“ je publikování příruček ke školní a mimoškolní projektové výuce a soubor námětů pro realizaci vzdělávacích modulů v environmentální výchově. Tyto publikace mají pomoci pedagogům snáze zvládnout zavádění nových metod výuky. Přehled všech vydaných publikací naleznete zde.

Publikaci S oddílem do projektů si můžete stáhnout zde.

 

 

Další informace k projektu.

 

Vydané tiskové zprávy.

 

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

© LIPKA 2020