Sever školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách

V projektu, jehož realizátorem je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, působí Lipka jako dodavatel části vzdělávacích aktivit projektu pro kraje Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Vysočinu. Partnerem projektu je

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Projekt trvá od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2012.

Koordinátorkou aktivit Lipky je Pavlína Slámová, pavlina.slamova(at)lipka.cz, tel. 543 420 823.

 

 

 

 

O projektu

Cílem projektu je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udržitelný život.


Projekt je určen pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům úplných i neúplných základních a středních škol v devíti krajích: Královéhradeckém, Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a v kraji Vysočina. Jde o pedagogy vykonávající funkci školního koordinátora EVVO, pedagogy – členy školních týmů a další pedagogické pracovníky, kteří mají zájem prohloubit svou odbornost v rámci problematiky udržitelného života a průřezových témat Environmentální výchova (na základních školách) a Člověk a příroda (na středních školách) v návaznosti na školní vzdělávací programy.

Věříme, že projekt přispěje k celkovému zkvalitnění environmentálního vzdělávání na školách a v konečném důsledku bude mít příznivý dopad na naše životní prostředí.

 

Co projekt nabízí

Díky projektu Sever školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách proběhne řada vzdělávacích akcí:

 

1) Doškolování kvalifikovaných koordinátorů EVVO zahrnuje vícedenní i jednodenní vzdělávací akce pro pedagogy, kteří jsou absolventy specializačního studia pro školní koordinátory EVVO, a chtějí si prohloubit znalosti a dovednosti v jednotlivých oborech se zdůrazněním terénního regionálního aspektu.

 • 25.–27. 3. 2011 Doplňkový seminář pro proškolené koordinátory EVVO v Nemojanech – zaměřeno na geologii
 • 8.–10. 3. 2012 Proč lidé (ne)chrání přírodu – zaměřeno na psychologické aspekty vztahu k přírodě

 

 

2) Vzdělávání a podpora pedagogických týmů představuje v práci s pedagogy novinku. Pedagogickým týmům 15–20 škol je během projektu poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např. zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol a praktické výstupy vzdělávání „šitého na míru“ budou shrnuty ve dvou metodických manuálech.


Zapojené školy

 • Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno
 • Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, 698 01 Veselí nad Moravou
 • Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Školní 18, 664 49 Ostopovice
 • Střední odborné učiliště zemědělské, Palackého 338, Loštice
 • Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice
 • Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště
 • Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace, Pod Vinohrady 30, Horní Moštěnice, 751 17


3) Další odborné semináře jsou věnovány pedagogům, kteří nejsou koordinátory EVVO, avšak zajímají se o různá aktuální témata vztahující se k problematice ochrany životního prostředí, chtějí si prohloubit znalosti a dovednosti ve svých oborech v návaznosti na začleňování průřezových témat Environmentální výchova a Člověk a příroda.

 • 22. 10. 2010 Jak využít region školy k environmentální výchově
 • 29. 4. – 1. 5. 2011 Tvorba regionálních učebnic
 • 2.–3. 12. 2011 Jak využíváme region školy k environmentální výchově – konference s exkurzí za příklady dobré praxe
 • Koncepční setkání k regionálním učebnicím s vazbou na okolí školy

 Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a jsou pro účastníky zdarma. Více informací o projektu najdete zde.

 

© LIPKA 2020