Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmentální oblasti

Projekt podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO. Jedním z cílů bylo zřízení a provozování elektronického vzdělávacího centra, tzv. e-studovny, která umožní přístup k aktuálním informacím širokému spektru uživatelů. E-studovna bude sloužit jako stálý zdroj informací a námětů pro výuku, prostředí k diskuzím a ke vzájemné výměně názorů a zkušeností mezi jednotlivými pedagogy.

Dále budou vytvořeny sborníky námětů, podporující implementaci průřezových témat do výuky. Sborníky, do jejichž tvorby budou jako autoři příspěvků zapojeni zkušení pedagogové ZŠ i SŠ, poskytnou praktické náměty a příklady dobré praxe, po kterých je v řadách pedagogů neustálá poptávka. Přehled vydaných sborníků naleznete zde

Cílovou skupinu tvoří pracovníci škol a školských zařízení, zejména pedagogové. Projekt se zaměřuje rovněž na environmentální vzdělávání pedagogů MŠ, jelikož stávající nabídka není dosud komplexní a nepokrývá poptávku ze strany učitelů. Pro tyto pedagogy je připraven vícedenní vzdělávací pobytový kurz, který poskytne ucelený přehled metod, postupů a námětů pro praktickou realizaci EVVO ve škole a umožní věnovat se probíraným tématům do hloubky.

E-studovna byla zřízena na stránkách http://estudovna.lipka.cz, byla vytvořena vlastní organizační struktura prvního modulu a postupně se naplňuje vlastními výukovými materiály a dalším interaktivním obsahem (diskuze, chat, odkazy atd.). Registrují se již první účastníci, kteří se aktivně zapojí do činnosti e-studovny.

Realizační období projektu je od 15. 02. 2011 do 30. 06. 2012.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

© LIPKA 2020