CELODENNÍ VENKOVNÍ PROGRAMY – Rychta

Žáci absolvují projektově koncipovanou výuku či jinou formu venkovního učení. Na základě vlastních pozorování a zjišťování zpracují data, interpretují je a vytváří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvíjení základních klíčových kompetencí. Optimální počet účastníků je 30.

Cena: 130 Kč/žák.

 

Aktuální nabídku programů na školní rok 2020/2021 zde najdete v přípravném týdnu. Prohlédněte si zatím naši brožurku s nabídkou programů  pro rok 2019/2020.

 

Všechny programy objednávejte telefonicky. Začátek objednávání programů pro ZŠ a SŠ 28. srpna 2020 (v 8 hodin).

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Rychta

Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice

 

www.lipka.cz/rychta

T: 517 385 429

E: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová

 

9. ročník ZŠ, SŠ

ŠUTRgame

Akční geologický program, který probíhá formou unikátní terénní simulační hry. Spojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmy.

Doporučená doba programu: 5 hod.

130 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

Život v korunách stromů

Prozkoumáme stromy jako ekosystémy hostící různé druhy organismů, poznáme jejich význam a zjistíme, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. To vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října. V nepříznivém počasí je program omezen.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Džungle pod nohama

Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a pozorovat.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od května do října. Nelze realizovat v nepříznivém počasí.

 

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Bádání za humny

Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu, sami si navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je na louce více druhů rostlin nebo živočichů? Jak daleko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží mech? Jak pestré výzkumné otázky sestaví vaši žáci?

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

130 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Není green jako green

Vybudovat luxusní golfové hřiště, nebo zachovat zdánlivě nevýznamný rybníček v polích? Na tuto otázku budou žáci hledat odpověď. Stanou se odborníky, zpracují průzkum mokřadní lokality a doporučí, zda ji zachovat, nebo zrušit tento krajinný prvek.
Doporučená doba programu: 6 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Ryba na prášcích

Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma.
Doporučená doba programu: 6 hod.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ

Z bláta do pouště – novinka

Proč tak málo prší? Jak udržet více vody v krajině? Podíváme se na zoubek aktuální problematice sucha v souvislosti s hospodařením v krajině. Žáci budou v terénu hledat jeho příčiny
i důsledky a na příkladu konkrétní krajiny navrhnou možná řešení vedoucí ke zlepšení životního prostředí.

Doporučená doba programu: 5 hod.

130 Kč      Rychta

© LIPKA 2020