Vyhlášení soutěže

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.

 

Letos se uskuteční XIX. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2020/2021. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

 

Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne v pondělí 6. prosince, akce není veřejná.

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ:

Tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 000 Kč – cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (konec listopadu 2021). Všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

  • absolvent bakalářského studia

  • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

  • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

  • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
  • je obhájena na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2020/2021.
  • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

  • vyplnit přihlašovací formulář na https://forms.gle/bncVGTZEV6RVYmqJ8
  • zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jakub.oprsal(at)lipka.cz
  • osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

  • to vše stihnout do 30. června 2021! Z DŮVODU POSUNUTÍ OBHAJOB SE TERMÍN PRODLUŽUJE DO 14. ČERVENCE.

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Jakuba Opršala jakub.oprsal(at)lipka.cz.

 


FOTOGALERIE

**