ZAHRADO PROSTŘI SE – ŠKOLNÍ VÝLET


Zažijeme kulinářský den v zahradě Rozmarýnku, připravíme si občerstvení z rostlin z pěstovaných v naší zahradě. Dozvíme se, jak daleko musí cestovat cizokrajné potraviny, než se dostanou na náš stůl, a proč je lepší upřednostnit místní sezónní ovoce a zeleninu.


Rozšířená anotace


Zažijte s námi kulinářský zážitek s využitím lokálních surovin!

V průběhu programu žáci vyhodnocují kritéria, podle kterých mohou lidé vybírat a nakupovat jednotlivé potraviny v obchodě. V praktické hře si ověří, že rychlý nákup bez přemýšlení nad původem a uskladněním surovin vede dalšímu zbytečnému vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Na základě toho vyvozují výhodnost využití místních sezónních plodin a planých rostlin v jídelníčku jako cesta náhrady nebo snížení množství konzumovaných exotických plodin.

Program vede žáky k porozumění vztahu mezi uhlíkovou stopou dovozu potravin a oteplováním planety. Lokální suroviny a plané rostliny, které žáci sami nasbírají v přírodní zahradě Rozmarýnku, využijí k praktické přípravě pokrmů. V závěrečné ochutnávce zhodnotí, jak chutné mohou být pokrmy podle receptů, které podporují zdraví jak člověka, tak naší planety.

Ve volném čase zbyde chvíle na prohlídku prvků zahrady a na seznámení s domácími a exotickými živočichy, které na Rozmarýnku chováme.


Základní údaje o programu


Délka programu
5.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
svačina, pití, vhodné oblečení, přezůvky


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Porozumění vztahu mezi uhlíkovou stopou dovozu potravin a oteplováním planety. Využití místních sezónních plodin a planých rostlin v jídelníčku jako cesta náhrady nebo snížení množství konzumovaných exotických plodin.

Výstupy
Žák/dítě:
 • charakterizuje spotřebitelské jednání své nebo své rodiny při nákupech
 • popíše vliv dovozu exotických produktů a plodin ze vzdálených destinací na zvyšování skleníkového efektu a oteplování Země
 • rozliší vybrané druhy planých rostlin a vyhledá je v terénu
 • připraví a ochutná několik pokrmů s využitím plevelů
 • vyjmenuje alespoň 2 důvody, proč je výhodné využívat ve stravování lokální a sezónní pokrmy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí, usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ), Člověk a svět práce (1. a 2. stupeň), Člověk a zdraví (2. stupeň).

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní