MARIHUANA A KONOPÍ


Programu nabízí nahlédnutí na fenomén konopí z různých pohledů: legislativa, marihuana jako droga, konopí jako lék, technické konopí. Žáci jsou vedeni k posilování sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život.


Rozšířená anotace


Tématem první části programu je marihuana. Žáci nahlédnou na fenomén konopí z různých úhlů: legislativa, marihuana jako droga, konopí jako lék, technické konopí. V partnerské a diskuzi otevřené atmosféře se žáci seznámí nejen se základními fakty, ale také tradovanými mýty. Je marihuana nebezpečnější než tabák? Může marihuana zabít? Je pěstování pro léčebné účinky legální? Co všechno se vyrábí z technického konopí? Žáci jsou vedeni k posilování sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život.
Druhá část programu je věnována využití technického konopí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, program probíhá v interiéru

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamýšlení se nad odpovědností za své zdraví a svůj život – při setkání s psychotropními látkami rostlinného původu, jako je marihuana.

Výstupy
Žák/dítě:
  • pochopí, že nebrat drogy je zdravé a pro život prospěšné
  • vyjmenuje možnosti využití technického konopí.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova, Prevence sociálně patologických jevů, Zdraví


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a společnost

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální