Sojčí lumpárny


Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zimním podmínkám? Jak se na zimu připravují sojky?Žáci se formou her dozvídají zajímavosti z ptačího světa, vyrobí si dřevěné ptačí krmítko a naučí se správným zásadám zimního přikrmování ptáků.


Rozšířená anotace


Realizace programu je vhodná především v zimě a na začátku jara. Polovina probíhá v pracovní dílně, kde se žáci věnují tématu přikrmování a výrobě krmítek. V terénní části si žáci zahrají na sojky a jejich zásoby. Součástí je didaktická hra na poznávání našich pěvců a pozorování pěvců na krmítku.
Program je z poloviny terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá terénní obuv (v zimě obojí dostatečně teplé), pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení významu přezimujících pěvců pro ekosystém a pro člověka.

Výstupy
Žák/dítě:
  • uvede dvě základní strategie, jakými ptáci přežívají zimu,
  • popíše a určí vybrané druhy přezimujících pěvců,
  • popíše způsob obživy přezimujících pěvců v zimě,
  • vysvětlí význam hmyzožravých ptáků pro ekosystém a pro člověka.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní