Lesní naučná stezka pro MŠ – TERÉNNÍ PROGRAM


Děti se vydají po stopách lesních zvířat, seznámí se s broukem kůrovcem a jeho rodinou, dozvědí se, proč mají někteří motýli na křídlech oči, zahrají si na dendrofon a vyzkouší, jakou sílu má voda.


Rozšířená anotace


Děti zkoumají akustické vlastnosti dřeva a paličkami rozehrají dřevěný dendrofon, pomocí rytmických říkanek se seznámí s některými druhy stromů. Seznámí se se stopami některých lesních živočichů a vydají se stopy hledat. Formou didaktických her se seznámí s životem a vývojem lýkožrouta smrkového a hledají jeho požerky. Poznají různé maskovací strategie živočichů a pomocí didaktických her si některé z nich vyzkouší. Na funkčním modelu říčních koryt si prakticky vyzkouší, jakou má sílu voda.
Program je terénní.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti se seznámí s funkcí a významem lýkožrouta smrkového v přírodě. Program vede děti k uvědomění si rozmanitosti přírody a přizpůsobení živočichů a rostlin svému prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vlastnosti dřeva
  • popíše stopy minimálně dvou lesních živočichů,
  • popíše úlohu lýkožrouta smrkového v přírodě,
  • popíše stavbu těla a vývojová stadia lýkožrouta smrkového,
  • vysvětlí rozdíl mezi ochranným a výstražným zbarvením.


Zařazení dle RVP


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Dítě a svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní