Skřítek a (ne)obyčejné věci


Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, kterého se samy pokusí vysvobodit pomocí čtyř klíčů: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se totiž děti více seznámí během her a tvoření.


Rozšířená anotace


V úvodní pohádce se Skřítek Hračička posmívá obyčejným hračkám, a tak ho Ochránci kamene, slámy, hlíny a dřeva zaklejí. Děti se vydají do jednotlivých království získat klíčky, na vysvobození Skřítka. V každém království jim Ochránce ukáže, k čemu jednotlivé materiály slouží, jak si s nimi mohou hrát a tvořit. Děti si vyzkouší zateplit dřevěný domek pomocí slaměných snopečků, malovat barevnými hlínami, zahrají si na dřevěné zvukové prvky... Součástí programu je i volná hra dětí s kamínky (rovnání, stavění, skládání, …). Na závěr děti vysvobodí skřítka a společně si vytvoří krajinku se sukulentními rostlinami, kterou si odnesou do školky.
Pedagogovi po programu bude zaslán Nápadníček, jak na program navázat v MŠ.


Základní údaje o programu


Délka programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, vhodné oblečení a obuv do terénu (včetně doprovodu), pláštěnky (i v případě nepříznivého počasí proběhne alespoň část programu venku)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti si uvědomí, že hračky nemusí být jen kupované, plastové, ale že ke hraní se hodí i obyčejný kamínek, hlína, sláma nebo dřívko.

Výstupy
Žák/dítě:
  • maluje barevnými hlínami
  • pozoruje dřeviny zespodu, pohledem do zrcátka
  • ke hraní využije kámen, dřevo, slámu a hlínu a navrhuje další způsoby her
  • zhotoví zateplení dřevěného domečku pomocí slaměných svazků
  • si zahraje na dřevěný hudební prvek


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika – Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace


Vzdělávací oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika – Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské